بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان

به نظر می‌رسد هجده روز تظاهرات در ولایات شمالی افغانستان جواب داده. دفتر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که او پس از ۱۴ ماه اقامت در ترکیه پس فردا به کابل برمی‌گردد. اعترض‌ها گسترده بوده. در یک تحول کم سابقه، پنجشنبه، صدها زن در میمنه مرکز ولایت فاریاب به خیابان رفتند و امروز هم در آنجا تظاهرات دیگری برگزار شد. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.