موج گرما؛ تهدیدی بزرگ از قطب شمال تا جنوب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج گرما؛ تهدیدی بزرگ از قطب شمال تا جنوب

ایران و کشورهای منطقه با گرمای طاقت‌فرسایی دست به گریبانند. در استان خوزستان مردم دمای بالای ۴۰ درجه را تحمل می‌کنند و سازمان هواشناسی، هشدار داده که این هفته، دما ممکن است از پنجاه درجه هم بالاتر برود! این گرمای کم سابقه به ایران محدود نمی‌شود. موج گرما در نیمکره شمالی و حتی مناطق نزدیک‌تر به قطب شمال نگرانی ایجاد کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط