دیدار با علی اکبر صادقی درگالری نیکلا فلامل پاریس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با علی اکبر صادقی درگالری نیکلا فلامل پاریس

گالری نیکلا فلامل در پاریس این روزها میزبان مجموعه‌ای از آثار علی اکبر صادقی هنرمند شناخته شده ایرانی است. هنرمندی که از گذشته تا کنون همواره اسطوره‌ها و داستان‌های فولکلور ایران دستمایه کارش بوده است. صادقی در هشتاد و یک سالگی همچنان به دنبال کشف و تجربه تکنیک‌های جدید است. او این بار مجموعه دیوهای در سفرش را با خود به پاریس آورده است. ناجیه غلامی با او در این شهر دیدار کرد.

موضوعات مرتبط