فساد اقتصادی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد اقتصادی در ایران

فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و دایم اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می‌شود وهر بار بنظر می‌رسد ارقام اختلاس‌ها بالاتر می‌رود. هراز گاهی هم تجمعات و اعتراض‌هایی شکل می‌گیرد. مسئولان هم قول رسیدگی می‌دهند و یکی دو نفر هم اعدام می‌شوند. مریم افشنگ گزارشی دارد از این داستان ظاهرا بی‌انتها.