از آزمایشگاه تا زایشگاه، چهل سال لقاح مصنوعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از آزمایشگاه تا زایشگاه، چهل سال لقاح مصنوعی

اولین نوزادی که با شیوه «آی وی اف» به دنیا آمد، این هفته چهل سالگی خود را جشن می‌گیرد.

به دنیا آمدن لوئیز براون در بیمارستان اولدهام لحظه‌ای تعیین کننده شد، درعلم باروری پزشکی! روشی که راه را برای تولد حدود هشت میلیون نوزاد باز کرد.

حالا، نمایشگاهی در موزه علوم لندن نگاهی کرده به چالش‌های شیوه آی وی اف. گزارش فیونا لمدین را ببینید.

موضوعات مرتبط