حسن روحانی دولتش را برای بازگشت تحریم‌های آمریکا آماده می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حسن روحانی دولتش را برای بازگشت تحریم‌های آمریکا آماده می‌کند

حسن روحانی معتقد است مبارزه با فساد در موسسه‌های مالی در کارنامه ولی‌الله سیف ثبت شده. اما وضعیت اسفناک ارز هم احتمالا به حساب او نوشته خواهد شد. آخرین صحبتش در مقام رییس بانک مرکزی هم درهمین باره بود وقتی گفت ارز مسافرتی به طور کامل قطع نخواهد شد اما احتمالا تغییراتی در نحوه ارائه آن داده می‌شود. آقای سیف چند هفته پیش از پایان دوره خدمتش کنار کشید تا حسن روحانی، رییس جمهوری تغییر و تحولات در دولتش را با او آغاز کند. عبدالناصر همتی جانشین ولی‌الله سیف شده. آن هم زمانی که انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌های آمریکا در هفته‌های پیش رو وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر کند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.