دفاع از حقوق پناهجویان در سوئد که قوانین پناهندگی را سخت‌تر کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع از حقوق پناهجویان در سوئد که قوانین پناهندگی را سخت‌تر کرده

هفته پیش، ویدیویی از یک زن سوئدی که داخل هواپیما در فرودگاه گوتنبرگ موفق شد از اخراج یک پناهجوی افغان جلوگیری کند بسیار پربیننده شد و ستایش و تقدیر نصیبش کرد. با اینکه سوئد سیاست‌های پذیرش پناهندگان را سخت‌تر کرده اما بعضی طرفدار آن نیستند. گزارش آیمان اوگانا را ببینید.

موضوعات مرتبط