فرصت یک ماهه روحانی؛ دولت راه حلی برای تغییر در عملکردش دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرصت یک ماهه روحانی؛ راهکار دولت تدبیر و امید چیست؟

چند روز مانده به آغاز بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایران صحنه اعتراض‌های پراکنده است. امروزهم در چند شهر تجمعات به وضعیت معیشت، سقوط ریال، گرانی، و بیکاری بوده. در اصفهان، پلیس با خودروی آبپاش با معترضان برخورد کرده است. این در حالیست که، فشارها بر حسن روحانی برای تغییر وضعیت فعلی شدت گرفته است. به درخواست نمایندگان مجلس، آقای روحانی در یکماه آینده باید به سوال‌های آنها پاسخ بدهد. انتظارها از او برای تغییر و تحول در عملکرد دولت و ترمیم کابینه افزایش پیدا کرده. کسری ناجی گزارش می‌دهد.