"پیروزی طالبان در غزنی فقط تصویرسازی در شبکه‌های اجتماعی بود"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"پیروزی طالبان در غزنی فقط تصویرسازی در شبکه‌های اجتماعی بود"

وزیر داخله افغانستان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته که بعضی ساکنان غزنی در حمله طالبان به این شهر، با مهاجمان همکاری کرده‌اند. حمله طالبان به غزنی مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان را با انتقادهای تندی مواجه کرده. همکار ما، تاج‌الدین سروش در گفتگو با ویس احمد برمک وزیرداخله افغانستان پرسیده چطور شد که طالبان خود را به داخل شهر غزنی رساندند؟