آتشی در عراق که دودش به چشم ساکنان استان‌های جنوبی ایران می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتشی در عراق که دودش به چشم ساکنان استان‌های جنوبی ایران می‌رود

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از آتش سوزی مجدد در قسمت عراقی تالاب هورالعظیم خبر داد. مقام‌های ایران همچنین می‌گویند عراق برای خاموش کردن آتش هورالعظیم به تعهداتش پایبند نیست. حدود یک ماه از آتش سوزی‌ها در هورالعظیم در خاک عراق می‌گذرد و مردم استان‌های جنوبی ایران در این مدت آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌اند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط