کوفی عنان" نیرویی برای خیر" در 80 سالگی درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوفی عنان "نیرویی برای خیر" در ۸۰ سالگی درگذشت

کوفی عنان خود را یک خوشبین مصمم خوانده بود و به خاطر روح تازه‌ای که در سازمان ملل متحد دمید به همراه این نهاد بین المللی موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد. او امروز در ۸۰ سالگی درگذشت. آقای عنان دو دوره ریاست سازمان ملل را عهده‌دار بود. در ابتدای جنگ سوریه هم نماینده ویژه سازمان ملل بود تا اینکه ماموریتش را غیرممکن خواند و استعفا کرد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط