طعنه صادق لاریجانی به احمدی‌نژاد: بست نشستن فایده ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طعنه صادق لاریجانی به احمدی‌نژاد: بست نشستن فایده ندارد

رئیس قوه قضائیه ایران از سفرها و سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده و گفته که تلاش‌های او مانع از برخورد قضایی با یارانش نخواهد شد. صادق لاریجانی تلویحا گفته که رئیس جمهوری پیشین از مسئولان قوه قضائیه کینه شخصی دارد. آقای احمدی‌نژاد در سفرهای ماه‌های اخیرش، به تندی از قوه قضائیه انتقاد کرده. امید پارسانژاد گزارش می‌دهد.