مخالفت اشرف غنی با صلح ناپایدار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت اشرف غنی با صلح ناپایدار

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود در رابطه با مذاکرات صلح گفته که او و نیروهای امنیتی این کشور تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشد، صلح گذرا را نمی‌پذیرند. آقای غنی افزوده به صلحی تن نخواهد داد که در آن نقش نیروهای افغان تضمین نشده باشد.

در همین حال قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته گروه طالبان در نشستی در مسکو شرکت کنند که در آن شماری از نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان حضور دارند. علی حسینی گزارش می‌دهد.