عبدالله عبدالله: چند دسته باشیم، در مذاکرات با طالبان پیش نمی‌رویم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله عبدالله: چند دسته باشیم، در مذاکرات با طالبان پیش نمی‌رویم

رئیس اجرایی دولت افغانستان، از تمامی رهبران سیاسی این کشور خواسته اتحادشان را حفظ کنند و در روند صلح، دولت را نادیده نگیرند. عبدالله عبدالله گفت چند دستگی در اقشار سیاسی باعث شده که میدان تبلیغات در دست طالبان باشد. او البته به مذاکرات طالبان و آمریکا خوشبین است. نسرین نوا گزارش می‌دهد.