درمان درد "عضو خیالی"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درمان درد "عضو خیالی"

پژوهشگران می‌گویند ممکن است کلید درمان "درد عضو خیالی" را پیدا کرده باشند. درد عضو خیالی درد مرموزی است که کسانی که قطع عضو داشته‌اند، با آن درگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش لوسی مارتین.

موضوعات مرتبط