عفو بین‌الملل: امارات به "جنایتکاران جنگی" در یمن اسلحه می‌دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو بین‌الملل: امارات به "جنایتکاران جنگی" در یمن اسلحه می‌دهد

می‌گویند جهان چشمش را به روی آنچه در یمن می‌گذرد بسته. دو میلیون بیجا شده داخلی و ۲۸۰ هزار پناهجو در خارج. نزدیک به شانزده میلیون از ۲۲ میلیون جمعیت کشور هم گرسنه‌اند. آن هم در کشوری که پیش از جنگ هم از فقیرترین کشورهای دنیا بود. اما بخشی از ثروتی که جنگ از یمن ربود، در جیب سازندگان سلاح رفته. عفو بین‌الملل حالا امارات متحده عربی را متهم کرده و به دولت هشدار داده. این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید گروه‌هایی که امارات به آنها سلاح داده جنایت جنگی می‌کنند. سلاح‌هایی که از کشورهایی چون آمریکا و بریتانیا آمده. امارات سکوت کرده و هنوز به این اتهام‌ها جوابی نداده. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به وضعیت در یمن.

موضوعات مرتبط