انقلاب 57؛ آیت‌الله خمینی گفته بود "در پی کسب قدرت نیست"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انقلاب 57؛ آیت‌الله خمینی گفته بود "در پی کسب قدرت نیست"

روایت شده که آیت‌الله خمینی در آستانه بازگشت به ایران گفته بود وقتی که برگردد به قم می‌رود و به دنبال کسب قدرت نیست. بنا بر اسناد دولت آمریکا که به تازگی از محرمانه بودن خارج شده هم آیت‌الله خمینی به یکی از شاگردان خود گفته بود که در پی کسب قدرت نیست و اصلا امکان ندارد که در ایران جمهوری اسلامی برپا شود. آن شاگرد مهدی حائری یزدی، فرزند آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم بود؛ رابط آمریکا و آیت الله خمینی و بعدها یکی از منتقدان بنیانگذار جمهوری اسلامی. کامبیز فتاحی گزارش می‌دهد.