روز دوم گفتگوهای طالبان در مسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز دوم گفتگوهای طالبان در مسکو

نشست دو روزه هیئت طالبان با حضور دست‌کم ۴۰ چهره‌ سیاسی افغانستان در مسکو پایان یافت. اقدامی بی‌سابقه در هجده سال گذشته. دو طرف در اعلامیه مشترکی گفتند از مذاکرات جاری در قطر بین گروه طالبان و آمریکا حمایت می‌کنند. در این اعلامیه همچنین بر خروج کامل نیروهای خارجی، تحکیم وحدت ملی، اطمینان از تامین حقوق زنان، عدالت اجتماعی و حفظ و تقویت نهادهای ملی و نظامی تاکید شده است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.