جنجال "جایگاه ویژه در جهنم" برای سیاستمداران حامی برگزیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال "جایگاه ویژه در جهنم" برای سیاستمداران حامی برگزیت

نخست‌وزیر بریتانیا به بروکسل رفته تا از اتحادیه اروپا بخواهد تغییراتی در توافقنامه برگزیت ایجاد کند. ترزا می می‌خواهد بخشی از این توافقنامه موسوم به حصار عوض شود؛ بخشی که هدفش جلوگیری از ایجاد پاسگاه‌های مرزی و گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. بهرنگ تاج دین گزارش می‌دهد.