Media Player
گزارشگران بدون مرز: به ۱.۷ میلیون احکام قوه قضائیه ایران دست یافته‌ایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
07.02.2019

گزارشگران بدون مرز: به ۱.۷ میلیون احکام قوه قضائیه ایران دست یافته‌ایم

سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یک سند رسمی دستگاه قضایی ایران دریافته که طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.