انقلاب ۵۷؛ سرودهای بیم و امید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انقلاب ۵۷؛ سرودهای بیم و امید

سرودها بخشی جدایی‌ناپذیر از انقلاب‌ها هستند. قطعه‌هایی شورانگیز که انقلابیون با شنیدن آن به وجد می‌آیند. انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنی نبود، سرودهای زیادی ساخته شد و سبکی جدید در موسیقی ایران به وجود آورد. برخی از این ترانه - سرودها در ۴۰ سال گذشته بارها از رادیو و تلویزیون پخش شدند و گروهی دیگر تنها چند بار فرصت شنیده شدن پیدا کردند. سرودهایی که به آینده‌های روشن امید داشتند و از آمدن بهار می‌گفتند. کاوه مشکات در ۴۰ سالگی انقلاب ایران نگاهی انداخته به برخی از موسیقی‌های متن سال‌های ۵۷ و ۵۸.