بدرفتاری با کودکان کار در ایران خبرساز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بدرفتاری با کودکان کار در ایران خبرساز شد

وبسایت عصر ایران مصاحبه‌هایی با چند کودک کار منتشر کرده که می‌گویند ماموران شهرداری آنها را کتک زده و آزار جسمی داده‌اند. آمار دقیقی از کودکان کار و خیابانی در ایران در دست نیست اما مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تاکنون از رقمی بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران خبر داده اند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.