ادامه نبرد برای بازپس‌گیری آخرین سنگر داعش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه نبرد برای بازپس‌گیری آخرین سنگر داعش

رئیس ستاد مرکزی فرماندهی ارتش ایالات متحده می‌گوید خروج نظامیان آمریکایی از سوریه به احتمال زیاد تا چند هفته دیگر انجام خواهد شد. آمریکا دو هزار نیروی نظامی در شرق و شمال شرق سوریه دارد که از نیروهای عمدتا کرد در مبارزه با داعش پشتیبانی می‌کنند. هم اکنون این نیروها در حال نبرد برای بازپس‌گیری واپسین بخش از خاک سوریه‌اند که هنوز در دست داعش مانده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند.