کسری 45هزار میلیاردی بودجه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کسری ۴۵هزار میلیاردی بودجه ایران

آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از عملکرد مالی دولت در نه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت نسبت به سال پیش بیشتر شده. این کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی بوده یا دلایل دیگری داشته؟ تاثیر این کسری بودجه بر زندگی مردم و شرایط اقتصادی سال آینده چیست؟ شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.