گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با برایان هوک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با برایان هوک

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا. کسری ناجی از او پرسیده است آیا آمریکا به دنبال تشکیل ائتلاف ضد ایران است؟