گامی به جلو در رسیدگی به شکایت دو میلیارد دلاری ایران از آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گامی به جلو در رسیدگی به شکایت دو میلیارد دلاری ایران از آمریکا

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند رای داد که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد. شکایتی که مربوط به توقیف حدود دو میلیارد دلار دارایی تهران در واشنگتن است. آمریکا در جلساتی که حدود چهار ماه پیش برگزار شد، صلاحیت دیوان لاهه را برای بررسی این شکایت زیر سوال برده بود. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان.