واکنشها به کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه ۹۰
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها به کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه ۹۰

مجری محبوب یک برنامه ورزشی پربیننده در ایران درست در روزهایی کنار گذاشته شده که بینندگان به این برنامه به عنوان بهترین محصول صدای و سیمای جمهوری اسلامی رای دادند. کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از اجرای برنامه ورزشی نود، واکنش‌های خشم آلود و حسرتبار زیادی داشته، از چهره‌های سیاسی گرفته تا بازیگران سینما و نام‌های سرشناس دنیای مطبوعات. ولی چطور عادل فردوسی پور در سازمانی با منتقدان بسیار و محدودیت‌های بی‌شمار، برنامه‌ای تحسین برانگیز ساخت، آنهم نه یک هفته، یک ماه و یک سال، بلکه برای بیست سال. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.