مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان

خبرهای مربوط به ناآرامی در مناطق جنوب شرقی ایران را در سال‌های اخیر زیاد شنیده‌ایم. اما اثر این ناآرمی‌ها به استان سیستان و بلوچستان ایران محدود نمی‌شود. ریاض سهیل، خبرنگار بخش اردوی بی‌بی‌سی که به منطقه‌ای نزدیک مرز ایران در پاکستان رفته، می‌گوید اوضاع در بیست سال گذشته زیر و رو شده.

موضوعات مرتبط