Media Player
مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
28.03.2019

مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان

خبرهای مربوط به ناآرامی در مناطق جنوب شرقی ایران را در سال‌های اخیر زیاد شنیده‌ایم. اما اثر این ناآرمی‌ها به استان سیستان و بلوچستان ایران محدود نمی‌شود.