روزنامه های کابل: سه‌شنبه، ۲۷ میزان

سفر رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی به عربستان سعودی، نفوذ شورشیان در میان نیروهای امنیتی و تاکید رئیس جمهوری بر عدم مداخله در کار گزینش مقام‌های نهادهای انتخاباتی، از مهم‌ترین موضوع‌هایی هستند که در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بررسی شده‌اند.

Image caption هشت صبح

هشت صبح سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی به عربستان سعودی را نشانه‌ای از "بهبود روابط" افغانستان و عربستان دانسته و افزوده که کشورهای حوزه تمدن اسلامی به جز پاکستان، از جمله کشورهای قدرتمند عربی از دولت افغانستان حمایت می‌کنند. روزنامه ابراز امیدواری کرده که این "اجماع" حفظ شود.

سرمقاله‌نویس هشت صبح معتقد است که محافلی در کشورهای عربستان سعودی و قطر از طالبان حمایت می‌کنند، ولی به نظر نویسنده، حکومت افغانستان باور دارد که این محافل ربطی به حکومت‌ها ندارند و بازیگران غیردولتی هستند. با این حال، نویسنده افزوده که عربستان در گذشته از عینک پاکستان به افغانستان می‌دید و به همین دلیل در بازسازی افغانستان سهم نگرفت.

هشت صبح تاکید کرده که کابل باید ریاض را قانع کند که مانع از آن شود که برخی محافل عربستانی از گروه طالبان حمایت کنند. روزنامه افزوده که عربستان باید این واقعیت را درک کند که افغانستان گسترده از مناطقی است که تحت کنترل طالبان قرار دارد.

روزنامه با این تعبیر که افغانستان نیاز ندارد وارد تنش‌های مذهبی و منطقه‌ای شود، تاکید کرده که منافع افغانستان ایجاب نمی‌کند که در رقابت بین ایران و عربستان سعودی، جانب یکی را بگیرد. به نظر هشت صبح، افغانستان باید از هر دو جانب بخواهد که رقابت خود را به افغانستان انتقال ندهند.

محمدرضا هویدا در سرمقاله روزنامه افغانستان با اشاره به کمین شورشیان علیه کاروان حامل افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری در شمال، تاکید کرده که "نفوذی‌های" شورشیان در درون دولت به‌ویژه نیروهای امنیتی خطرناکند و باید جلو آن‌ها گرفته شود.

مدیر مسئول روزنامه افغانستان افزود: "طرح کمین بر کاروان افراد معاون اول ریاست جمهوری به وضوح نشان می‌دهد که این حمله بر اساس کار و اطلاعات نفوذی‌های طالبان در سطوح مختلف نیروهای امنیتی طراحی و اجرا شده است. طرح ترور معاون اول ریاست جمهوری، در واقع زنگ خطری است برای دولتمردان افغانستان که باید در مورد احتمال نفوذ دشمن در صفوف نیروهای امنتیی کشور با جدیت برخورد کنند."

نویسنده با اشاره به اظهارات اخیر آقای دوستم در مورد احتمال افزایش اعضای گروه دولت اسلامی (داعش) در شمال کشور، نوشته که "گسترش حضور و نفوذ داعش در شمال کشور بدون وجود نفوذی‌ها و کسانی که در سطوح مختلف دولت و نهادهای امنیتی به نحوی زمینه این حضور و نفوذ را فراهم کنند، ممکن نیست."

روزنامه افغانستان در پاسخ به این پرسش که این نفوذی‌ها چه کسانی هستند، نوشته که این افراد چنان قدرت و نفوذی دارند که بلندپایه‌ترین مقام‌های دولتی هم نمی‌توانند آنها را به صورت مستقیم دستور به دستگیری آنها بدهد. به نظر نویسنده، نفوذی‌ها "دارای شبکه وسیعی هستند" و قادرند زمینه حملات طالبان و سقوط شهرها به دست آنها فراهم کنند.

Image caption ماندگار

ماندگاربا اشاره به دیدار دیروز (۲۶ میزان/مهر) اشرف غنی، رئیس جمهوری با اعضای کمیته گزینش مقام‌های ارشد نهادهای انتخاباتی، نوشته که اظهارات آقای غنی در این دیدار "شرین" بود، اما با توجه به تجارب گذشته، هیچ کدام از سخنان او باعث امیدواری در مورد سلامت و شفافیت انتخابات آینده نمی‌شود.

آقای غنی در این دیدار گفت هرگونه مداخله سیاسی در کار کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی "جرم" است و متخلفان تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت. او تأکید کرده که "کارِ کمیتۀ گزینش باید با شفافیتِ کامل انجام شود، تا مردم به کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، اعتماد کنند".

ماندگار معتقد است که "انتخابات‌های گذشته و به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ در افغانستان ثابت کرد که "انتخاباتِ شفاف" فقط شعاری دهان‌پُرکن برای سرانِ حکومت و اقتدارگرایانی ا‌ست که نگاهِ قومی به قدرت دارند و در این مسیر، از هیچ عملی فروگذار نیستند."

سرمقاله‌نویس ماندگار افزوده که آقای غنی به عوض گفتن این حرف‌ها جلو مداخله‌های سیاسی براساس نگاه قومی در کار نهاهای انتخاباتی را بگیرد و بگذارد که کمیته گزینش افرادی به عضویت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برگزیند که "خون تقلب در رگ‌های‌شان نرفته" باشد.

Image caption رحمت الله ارشاد در این مطلب اطلاعات روز نوشته که اگر ژنرال دوستم به صورت بنیادی با شورشیان در شمال مبارزه کند، باید چند سالی در آن جا بماند

اطلاعات روز با اشاره به اعلام فهرست بدهکاران شرکت برق، نوشته "افرادی که زور دارند و به مقام و منصبی رسیده‌اند، خود را فراتر از قانون و مقررات اجتماعی می‌دانند و با این رویکرد به اصل حقوق شهروندی و انسانی نگاه می‌کنند. از این منظر اساساً حقوق برابر شهروندی مفهومی ندارد و هرکس متناسب با زور و قدرتی که در نظم اجتماعی موجود دارند، حقوق و امتیازات فراقانونی مطالبه دارند."

به نوشته اطلاعات روز، این فهرست شامل اسامی "شماری از مقامات ارشد حکومتی، رهبران، نمایندگان مجلس، سران احزاب سیاسی، فرزندان رهبران جهادی و افراد زورمند" می‌شود که نزدیک به یک میلیون دلار بدهکارند و برخی از آنها از بدهکاران دایمی شرکت برق هستند.

نویسنده افزوده که این افراد بیشتر از سایر افراد جامعه برق مصرف می‌کنند و این واقعیت بیانگر "وضع نابرابر" افراد در جامعه است و این وضع نابرابر به‌نحوی در باورهای جمعی نیز نهادینه شده و فرهنگ موجود به‌شکلی آن را پذیرفته است. بدتر از آن اما، رویکرد دوگانه دولت نسبت به اجرای قانون در برابر افراد می‌باشد."

به نظر اطلاعات روز، برخورد دوگانه دولت با افراد زوردار و افراد عادی جامعه، از یک سو باعث گسترش نابرابری در جامعه می‌شود و از سوی دیگر باعث تقویت "مافیایی شدن اقتصاد" کشور می‌شود و در نهایت اقتدار دولت را به چالش می‌کشد. توصیه نویسنده این است که دولت باید با این وضع به عنوان بخشی از فساد حاکم برجامعه برخورد کند.