روزنامه های کابل؛ سه شنبه ۱۸ عقرب

روزنامه
Image caption روزنامه اطلاعات روز

روز گذشته سومین کنفرانس شهری افغانستان در شهر کابل با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار شد.

سخنان رئیس جمهوری افغانستان در مورد وضعیت شهرها و فساد اداری در بخش ساختمان سازی در سومین کنفرانس شهری سرخط سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۸ عقرب (آبان) کابل است.

فساد اداری در ساختمان سازی

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که نهاد‌های دولتی پول شرکت‌های خصوصی ساختمانی را به موقع نمی‌پردازند و وزارت مالیه در موعد معین مالیه می‌خواهد. کارمندان شهرداری در تثبیت قیمت واقعی ساختمان‌ها تقلب می‌کنند و به این ترتیب منافع یک عده فاسد تامین می‌شود و اکثریت مردم افغانستان زیان می‌کنند.

۸‌صبح نوشته این وضعیت نشان می‌دهد که فساد در کشور، شبکه‌ای و بسیار پیچیده شده است.

۸‌صبح افزوده نیاز نیست که شرکت‌های ساختمانی مقام‌های فاسد را به رئیس‌جمهوری معرفی کنند؛ رئیس‌جمهوری خود می‌تواند با بررسی علت تاخیر پرداخت پول به شرکت‌های ساختمانی، فاسدان را شناسایی کند. این طور نیست که مقام‌های فاسد خیلی محرمانه و ماهرانه فساد کنند، فساد شبکه‌ای است و مقام‌های عالی‌رتبه در آن دست دارند.

۸‌صبح نوشته تا زمانی که اراده جدی سیاسی برای مبارزه با فساد به میان نیاید، این فرایند دوام می‌کند.

روزنامه افغانستان نیز با اشاره به وجود فساد در عرصه شهرسازی می‌نویسد که فساد تمامی زیربناهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را فرا گرفته و مبارزه با فساد در نبود استراتژی واضح و روشن، نبود برنامه عمل شفاف و نبود قاطعیت و جدیت هرگز ممکن نیست.

افغانستان با اشاره به سخنان رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد نوشته که شعار دادن کار آسانی است، اما عمل کردن و ثابت ساختن کاری خیلی دشوار است و در بسا موارد شعارهای مبارزه با فساد خود جزئی از مصادیق فساد است.

روزنامه ماندگار می‌نویسد که آقای غنی ‌گفته: "فساد در رده‌های پایین و وزارت‌خانه‌ها موجود است، جلو مفسدین را بگیرید، در غیر آن، مفسدین را فاش سازید تا جلوِ آن‌ها را بگیریم."

اما ماندگار نوشته که "فساد، هم در ارگ و هم در شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات رئیس‌جمهوری وجود دارد و این پدیده شوم از بالا به پایین جاری است!"

ماندگار افزوده که "فرهنگ سرپرستی در ادارات و وجود اختلافات جدی میان رهبران حکومت که تا هنوز نیز ادامه دارد، آهنگ فساد را ضرب بی‌نهایت کرده و دمار از روزگار مردم برآورده است."

حق نشر عکس ARG
Image caption مسکن و اشتغال از عمده چالشهای افغانستان یاد می‌شود

آشفتگی در شهرهای افغانستان

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که حکومت و شهرداری کابل و وزارت شهرسازی به بی‌نظمی تباه‌کننده خانه‌سازی در شهرها کمترین نظارتی نداشته و هیچ تمهیدی برای آن نسنجیده اند.

اطلاعات روز نوشته "زمانی که ابتکار عمل از دست این نهادها خارج شده بود، کابل بدل به شهری شد که امروز می‌بینیم؛ شهری با دست‌کم هفت میلیون نفوس، فاقد سرک (جاده)‌، تفریح‌گاه عمومی، امکانات و خدمات شهری، کانالیزاسیون عمومی و ساختمان‌هایی که بی‌هیچ نظمی هندسی ساخته شده‌اند."

اطلاعات روز افزوده که این مایه خوشحالی است که رئیس‌جمهوری دست‌کم در این مورد با شهروندان توافق نظر دارد که شهر باید تغییر بخورد و سامان یابد.

اطلاعات روز نوشته که کابل در آستانه استقبال از یک فاجعه‌ بزرگ قرار دارد. فاجعه‌ که در اجتماع، فضای فیزیکی شهر و انبار شهروندان بر روی هم و بدریخت شدن شهر ظهور می‌کند. از این جهت، حکومت ناگزیر است پیش از آن‌که کابل درگیر هرج‌ومرج غیر قابل مهاری شود، دست به کار شود.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که گسترش و توسعه شهر کابل به گونه غیرقانونی و بدون در نظرداشت برنامه‌های دولتی و معیاری سبب شده که این شهر گرفتار مشکل تنظیف، نبود کانالیزاسیون، جاده سازی و دیگر مظاهر زندگی برای یک شهر شود.

آرمان ملی نوشته که اگر شهرداری کابل به این موارد نیندیشد و این مشکل را به کمک کشورهای دوست و موسسات کمک کننده بین‌المللی حل نسازد، به زودی بر بدبختی هایی که گریبان مردم و باشندگان این شهر را گرفته، افزوده خواهد شد.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط