روزنامه های کابل؛ دوشنبه ۲۴ عقرب

مجلس حق نشر عکس ولسی جرگه
Image caption مجلس نمایندگان افغانستان اسیتضاح وزیرانی را که موفق به مصرف بودجه توسعه‌ای وزارت‌شان نشدند، آغاز کرده است

مجلس نمایندگان افغانستان دیروز وزیر مالیه/ دارایی، آموزش و پرورش/معارف و ترانسپورت/ حمل و نقل را استیضاح کرد که فقط وزیر مالیه توانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را بگیرد و دو وزیر دیگر از سمت‌شان برکنار شدند. مجلس نمایندگان آنان را بدون حضورشان در مجلس استیضاح کرد.

دو روز پیش نیز وزرای کار و امور اجتماعی، امور خارجه و فواید عامه از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شده بودند.

در واکنش به این استیضاح، ارگ ریاست جمهوری از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که استیضاح گروهی وزیران را متوقف کند.

ادامه استیضاح کابینه از سوی مجلس نمایندگان همچنان سرخط روزنامه‌های ۲۴ عقرب (آبان) کابل است.

بحران در کابینه

روزنامه ۸‌صبحمی‌نویسد که تقابل پارلمان با حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی به نفع کشور نیست. اگر پارلمان برای ده وزیر دیگر حکومت نیز صندوق غیابی بگذارد و آنان را هم رد صلاحیت کند، پرکردن جای آنان برای ارگ و سپیدار مشکل است.

۸‌صبح نوشته در وضعیتی که در این کشور جنگ جریان دارد، ایجاب نمی‌کند که حکومت و پارلمان در تقابل قرار گیرند و وقت سران حکومت در گزینش وزیر ضایع شود.

۸‌صبح افزوده در این تردیدی نیست که نمایندگان پارلمان حق دارند وزیران را استیضاح کنند و در باره صلاحیت آنان تصمیم بگیرند، اما روند بررسی اسناد، مذاکره با وزارت‌خانه‌ها و استیضاح وزیران باید این‌قدر پرشتاب نباشد.

۸‌صبح می‌نویسد "وقتی وزارت‌خانه‌ای نتواند با داشتن وزیر دارای پشتوانه حقوقی بودجه‌اش را مصرف کند، بدون وزیر که کاملا فلج می‌شود. این نکته را باید قانون‌گذاران در نظرداشته باشند."

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد، این ترس وجود دارد که با ریزش کابینه یا دست‌کم برکناری برخی وزرا، تقابل‌های سیاسی جدی‌تر شود.

همچنان اطلاعات روز افزوده که کشمکش بر سر موجه یا ناموجه بودن استیضاح وزرا، میان حکومت و پارلمان، در جهتی است که مردم و دولت را آسیب می‌زند.

اطلاعات روز نوشته که تمسک به قانون برای استیضاح وزرا نه تنها نفعی به حاکمیت قانون ندارد که با این شیوه که مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری به آن تن داده، قانون را از دو جهت آسیب می‌زند؛ هم اعتبار آن را پیش شهروندان کاهش می‌دهد و هم راهی می‌شود برای تداوم زورآزمایی‌های سیاسی و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت عمومی.

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد که موضوع مصرف نشدن بودجه یک معضل جدی است که از سال ها قبل تا کنون وجود داشته و همه ساله بیشتر وزارتخانه‌ها تنها کمتر از پنجاه درصد بودجه خودشان را مصرف می‌کنند ولی این نخستین باری است که مجلس نمایندگان به دلیل مصرف نشدن بودجه وزرا را تا به استیضاح و سلب صلاحیت می‌کشاند.

افغانستان نوشته که مشکل مصرف نشدن بودجه به یک فرد مربوط نمی‌شود. با برکناری یک وزیر و جایگزینی آن با شخص دیگر این مشکل حل نمی‌شود.

افغانستان افزوده که در مصرف نشدن بودجه در افغانستان، عوامل زیادی مطرح است؛ فساد، ناامنی، وابستگی وزارت به بودجه‌های غیراختیاری، عدم ظرفیت، ناهماهنگی میان ادارات، مشکلات درونی ادارات، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها، روند پیچیده کمیته تدارکات و...

Image caption روزنامه ماندگار

دلایل پنهان در استیضاح وزیران

روزنامه ماندگار می‌نویسد که در افغانستان برای عملکرد کاری خود کسی مجازات و مکافات نمی‌بیند، آن‌چه که باعث مجازات و مکافات افراد می‌شود، دلایل دیگری‌اند که همواره پنهان نگه داشته می‌شوند.

ماندگار نوشته که افغانستان همین حالا نیز بحران‌های گوناگونی را تجربه می‌کند و تنها مانده بود که کابینه به بحرانی تازه تبدیل شود.

ماندگار نوشته که "برخی از کارشناسان، با توجه به توافقات آشکار و پنهان ارگ با رهبر حزب اسلامی، خانه‌تکانی در کابینه را بی‌رابطه با این توافقات نمی‌دانند. آن‌ها می‌گویند که این حرکت در واقع به معنای جاده صاف کردن برای این حزب است تا وارد بدنه دولت شود."

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که در نتیجه استیضاح دیروز، وزیر مالیه ابقا شد زیرا او از مهره‌های اساسی رئیس جمهوری است.

آرمان ملی نوشته که"استیضاح وزیران، برنامه رئیس جمهوری با تبانی عده‌ای از نمایندگان وابسته به ارگ است که هدف شان بیشتر پرداختن به مسایل قومی و زبانی و دور ساختن منتقدان رئیس جمهوری از بدنه حکومت است."

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط