روزنامه‌های کابل، چهارشنبه ۲۶ عقرب

حق نشر عکس .
Image caption روزنامه ۸صبح

وزنامه‌های روز (چهارشنبه ۲۶ عقرب/ آبان) کابل رو استیضاح وزیران توسط مجلس نمایندگان رامهم دانسته و شماری از آنها نمایندگان را متهم به برخورد دوگانه مجلس با وزیران کرده است.امه 8صبحنوشته که مجلس نمایندگان یک یا دو وزیر را به تالار مجلس دعوت می‌کند. هردو وزیر به پارلمان نمی‌آیند، هیات اداری صندوق می‌ماند، ولی قانون‌گذاران به یک وزیر رای اعتماد می‌دهند و به یکی دیگر نه. این واقعا سوال‌برانگیز است.

نویسنده افزوده که این اقدام وقتی موجه می‌بود که وزیران به تالار می‌آمدند و قانون‌گذاران توضیحات آنان را می‌شنیدند. آن وقت اگر یک وزیر رای می‌آورد و وزیر دیگر رد صلاحیت می‌شد، هیچ ابهامی ‌باقی نمی‌ماند. اما حالا قضیه مبهم است.

این ابهام شایبه‌ا‌ی معامله را تقویت می‌کند.

به نظر نویسنده گمان بسیاری‌ها این است که وزیری که رای آورده، حتما پول توزیع کرده‌است. این گمانه را قانون‌گذاران، خود تقویت کردند. بارها نمایند‌گان مجلس در مصاحبه‌های‌شان، همکاران خود را به باج‌گیری از وزیران و دیگر مقام‌های حکومتی متهم کرده‌اند.

روزنامه ماندگارنیز نوشته که دو سال بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی گذشت؛ حکومتی که یکی از آزمون‌های دشوارش، تکمیل کابینه بود که ماه‌ها و حتی سال‌ را در بر گرفت. حالا این دولت، بار دیگر با همین معضل مواجه شده‌است. اما این‌بار برکناری وزیران خلاف اشارۀ ارگ نیست؛ به این معنی که ریاست‌جمهوری می‌خواهد از طریق مجلس نمایند‌گان برنامه‌های تیمی خود را عملی سازد.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که در عین حال معلوم نیست که رد و تأیید مجلس نیز بر بنیاد کدام معیارهاست و چگونه به آن وزیرانی که فروتنانه در مجلس حضور یافتند و توضیحات ارایه کردند، رای عدم اعتماد می‌دهد اما به آنانی که متکبرانه به مجلس نیامدند و هیچ توضیحی نیز ارایه نکردند، رای اعتماد داده است. این برخورد دوگانۀ مجلس را چگونه می‌توان توجیه و تعبیر کرد؟ویسنده افزوده که برکناری شش وزیر کابینه در سه روز این هشدار را ابلاغ کرد که با ادامه این روند، کابینه به نصف خواهد رسید. اگرچه نمایند‌گان مردم حق دارند به وزرای کم‌کار رای عدم اعتماد بدهند، اما برخوردهای سیاسی با این صلاحیت قانونی است که کار را به رسوایی می‌کشاند.

روزنامه افغانستان نوشته که جدا از اینکه مسئله‌ای استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه موجه است یا نیست، اکنون این مسئله باعث تقابل قوای سه گانه‌ای کشور شده‌است. بدون تردید حکم دادگاه عالی چه به نفع قوه اجرائیه باشد و چه به نفع قوه مقننه، با واکنش‌های جدی از سوی طرف دیگر مواجه خواهد شد و قوه قضائیه به عنوان یک نهاد بی‌طرف نیز در این ماجرا دخیل خواهد شد.

نویسنده افزوده که جدا از دوئل‌های سیاسی میان قوای سه گانه‌ای کشور و اینکه حق با کدام یک از آنها است، تقابل آنها، تاثیرات مخرب اجتماعی دارد و یاس اجتماعی را افزایش می‌دهد. با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نبود زمینه کار و اشتغال در جامعه، تقابل قوای سه گانه مردم را بیشتر از پیش نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌سازد.

حق نشر عکس .
Image caption دیروز مجلس چهار وزیر را استیضاح و یکی را سلب صلاحیت کرد

روزنامه عدالت و توسعه نوشته که اکنون مجلس هفت وزیر حکومت را سلب صلاحیت کرده‌است. متابقی وزیران نیز به گفته مجلسیان استیضاح و در صورت عدم قناعت آنان سلب صلاحیت خواهند شد.

نویسنده افزوده که به نظر آگاهان مجلس نمایندگان با سلب صلاحیت کردن وزیران نمی‌توانند چندان فشاری بر حکومت وارد کند. حکومت فعلی با استفاده از حلقات بیرونی و لابی گری حتی در داخل پارلمان توانایی ابقای خود و زمین گیر کردن پارلمان را دارد.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که بازی پارلمان و حکومت به هر دلایلی باشد به سود کشور نیست. پارلمان که خود مشروعیت ندارد به جان نامشروع دیگر افتاده است تا اندک وجاهت کسب کند.

روزنامه دولتی انیس نوشته که ایجاب می کند که اعضا مجلس نمایندگان با درک از شرایط کنونی و شکنندگی اوضاع، پیرامون ناشی از مشکلات اعضای کابینه با حکومت وحدت ملی به جای تقابل در یک هماهنگی قرارگیرند و سعی کنند تا دشواری و معضلات که امروز مردم و دولت را رنج می‌دهند، در زودن آن همگام با حکومت حرکت کنند و زمینه جذب کمک‌های تعهد شده را از جامعه بین‌المللی مساعد سازد.