روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۱۱ جدی/دی

Image caption روزنامه‌های افغانستان

آلودگی هوا در کابل، نشست سه‌جانبه مسکو و 'تبعیض نظام‌مند ' بر اقلیت‌های مذهبی از مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های شنبه یازدهم جدی (دی) کابل است.

آلودگی هوا در کابل

روزنامه افغانستان نوشته که آلودگی هوای شهر کابل بيشتر از هر موضوع ديگر سلامتی شهروندان پايتخت را به خطر انداخته، يک تهديد جدی به شمار میرود.

در ادامه مقاله روزنامه افغانستان آمده: در ساير کشورها زمانیکه آلودگی هوا از حد مجاز آن میگذرد، اداره هوا شناسی نکات ايمنی را به مردم گوشزد میکند و راه حل‌های برای کاهش آلودگی هوا و جلوگيری از افزايش بيشتر آن، ارائه ميکند.

افغانستان افزوده: اما متأسفانه مسئولين بخش هواشناسی افغانستان نه تنها که راهکاری برای کاهش آلودگي هوا ندارند، بلکه ميزان آلودگی هوا را نيز برای شهروندان کشور اعلان نمیکنند و از تاثيرات آلودگی هوا بر سلامت مردم، هشدار نمیدهند.

حق نشر عکس روزنامه افغانستان

افغانستان و نشست سهجانبه مسکو

روزنامه ماندگار نوشته که واکنش طالبان به نشست سه جانبه مسکو، در مورد خروج نام افراد بلندپایه شان از فهرست سیاه ملل متحد، نمایانگر آن است که طالبان امیدوار شده که از سطح یک "گروه تروریستی به سطح یک گروه سیاسی و یا هم دولت موازی عرض اندام میکنند و این کلانترین گام به نفع آنان از بدو تاسیس شان پنداشته میشود".

ماندگار نوشته که نشست سه‌جانبه مسکو، رقابت تازهای را در شورای امنیت سازمان ملل به وجود میآورد و در عین حال این میتواند به یک رقابت درازمدت منطقهیی و جهانی در افغانستان منجر شود.

ماندگار افزوده که امروزه اگر داعش در افغانستان به میدان آمده است نیز در امتداد اهدافی خلق شده است که پیشتر برای به ثمر نشاندن آن طالبان خلق شده بودند و نیز این طالبان اند که در برخی نقاط کشور بیرقهای سفیدشان را به سیاه تبدیل کره و داعش شده اند. از طرف دیگر هردوی این پروژهها توسط پاکستان عملی میشوند و به نظر نمیرسد که با حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه، انعطاف خاصی در مواضع پاکستان ایجاد شود.

''تبعیض نظاممند '' بر اقلیتهای مذهبی

روزنامه هشت صبح نوشته که افغانستان در حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی ناکام بوده و باید تدابیر ویژه برای حفاظت از جان، ملکیت، اماکن عبادی و حقوق اقلیتهای مذهبی روی دست گرفته شود.

در این مقاله هشت صبح آمده: "قتل یک هموطن سیک در ولایت قندز نشان میدهد که شهروندان هندوباور ما بسیار آسیبپذیراند و شهروندان هندوباور مورد تبعیض سیستماتیک اند".

هشت صبح از دولت خواسته تا شکایات و خواستهای جامعه هندوباور افغانستان را جدی بگیرد، زیرا کارنامه حقوق بشری دولت هم وقتی نمره قبولی میآورد که نهادهای دولتی در کنار رسیدگی به دیگر موارد نقض حقوق بشر، به ستم نظاممند بر اقلیتهای مذهبی کشور نیز توجه کنند و به آن ترتیب اثر دهند.

موضوعات مرتبط