روزنامه های کابل؛ چهارشنبه ۱۵ جدی

روزنامه

بی‌سرنوشتی وزیران سلب صلاحیت شده، هفته قانون اساسی در افغانستان و افزایش خشونت علیه زنان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۵ جدی (دی) کابل است.

بی‌سرنوشتی وزیران سلب صلاحیت شده

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که ابهام در سرنوشت وزیران رد صلاحیت‌شده، دستگاه حکومت را دچار مشکل کرده و دادگاه عالی هم به اشاره ریاست‌جمهوری سکوت اختیار کرده است.

۸‌صبح نوشته وزیر نمی‌داند که باقی می‌ماند یا می‌رود. این وضعیت، وزیر را در موقف ضعیف قرار داده است. وزیری که در موقف ضعیف قرار دارد، نه جلو فساد را می‌تواند بگیرد و نه با قدرت و اختیار کامل می‌تواند صلاحیتش را اعمال می‌کند. این حالت سبب ایجاد خلای مدیریت و فربه‌سازی فساد مالی و اداری می‌شود.

۸‌صبح افزوده که بیش از این نباید وقت ضایع شود. هر چه زودتر باید از سرنوشت وزیران رد صلاحیت شده، ابهام‌زدایی شود. دوام ابهام به نفع هیچ کسی نیست.

یک هفته احترام به قانون اساسی

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که از امروز تا یک هفته "هفته قانون اساسی" نام گذاری شده است و ارگ به همین مناسبت ویدئویی درباره قانون اساسی، مفاد و پیشینه آن منتشر کرده است.

اطلاعات روز نوشته که سیر قانون‌شکنی و بی‌اعتنایی به قانون اساسی از همان ابتدای تصویب آن در لویه جرگه قانون اساسی شروع شد. به همین دلیل، در ۱۳ سالی که از عمر قانون اساسی جدید این کشور می‌گذرد، این روند ادامه یافت.

اطلاعات روز افزوده که "در نزاعی که میان قانون و فساد حاکم شکل گرفته بود، به تدریج قانون از نفس افتاد و اکنون از قانون اساسی، صرفا نامش باقی مانده است."

اطلاعات روز می‌نویسد که حفظ نظام کنونی در درازمدت ممکن نیست مگر با بازگشت اقتدار و اعتبار قانون. این کار یک‌شب قابل اجرا نیست، اما نمی‌توان با اهمال و سهل‌انگاری از آن دست کشید. بهتر است به جای احترام به قانون در یک هفته، رئیس‌جمهور غنی و اعضای حکومتش به این فکر می‌کنند که چه‌طور می‌شود در برابر فساد ایستاد.

روزنامه افغانستان نیز سرمقاله امروزش را به مبارزه با فساد اداری و تطبیق یکسان قانون بر همگان اختصاص داده است.

افغانستان نوشته که علیرغم شعارهایی که از سوی مقامات بلند رتبه دولتی در رابطه با مبارزه با فساد داده شده؛ این روند تا هنوز با کندی به پیش رفته و در بسا موارد حتی به بن بست انجامیده است.

افغانستان افزوده که بسیاری بر این باورند که اراده جدی برای مبارزه با فساد در حکومت وجود ندارد؛ زیرا مقامات بلند پایه حکومت خودشان در فساد دست دارند و آنها هرگز نمی خواهند علیه خود دعوا باز کنند.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان، شهروندان از روند مبارزه با فساد به شدت حمایت می کنند، به شرطی که اراده جدی از بالا وجود داشته باشد و برخوردها نسبت به افراد مختلف یکسان و شفاف باشد.

خشونت علیه زنان

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که دامنه آزار و اذیت زنان با گذشت هر روز گسترش می‌یابد، زنان نه تنها در محیط کاری بلکه در کوچه و شهر و بازار مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

آرمان ملی نوشته که فقر و تمایلات سرکوب شده جنسی ممکن است عامل عمده این چالش اجتماعی باشد.

آرمان ملی افزوده تا زمانی که جوانان به درستی تربیت نشوند و عوامل این چالش از بین نرود، بعید است که با قوانین منع خشونت علیه زنان دستاوردی برای امنیت زنان داشته باشیم.

آرمان ملی می‌نویسد که علمای دین و رسانه‌ها نیز نقش موثری می‌توانند در این مبارزه داشته باشند و باید مردم را آگاه سازند.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط