روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۲۵ دلو

روزنامه حق نشر عکس اطلاعات روز

بیشتر روزنامه‌های امروز، دوشنبه ( ۲۵دلو/ بهمن) در سرمقاله‌های خود به سیاست خارجی افغانستان و خروج نیروهای شوروی از افغانستان پرداخته‌اند.

روزنامهافغانستان نوشته که درصد زیادی از مشکلات افغانستان به سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی پیدا می‌کند. افغانستان در صورتی می‌تواند از عوارض و پیامدهای ناشی از سیاست‌های نامشروع کشورها در امان بماند که روابط خود را بر مبنای اصول مناسبات بین‌المللی و با حسن نیت و احترام متقابل با همه کشورها استوار سازد.

سرمقاله نویس افزوده که افغانستان یک کشور به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر است، از اینرو باید در برقراری روابط خارجی خود محتاط باشد و در همه موارد سنجیده عمل کند. افغانستان نباید در رقابت‌ها و منازعات منطقه‌ای دخالت کند و نباید امنیت، پیشرفت و بازسازی کشور را به پای منافع محورهای قدرت منطقه‌ای قربانی سازد.

نویسنده افزوده که توازن و تعقل و تلاش برای ایجاد همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله پارامترهایی‌اند که روزنه‌های نجات این کشور را می‌توانند باز نگهدارند.

روزنامه ۸صبح نوشته که غم‌شریکی رئیس‌جمهور غنی با خانواده‌های دیپلومات‌های اماراتی، یک اقدام به‌جا است و سبب تقویت وجهه‌‌ای دولت افغانستان می‌شود.

نویسنده افزوده که رئیس‌جمهور و دیگر سران حکومت باید متوجه باشند که درایجاد روابط با کشورهای مختلف از کلیتی به نام افغانستان نمایندگی کنند. دنبال کردن اهداف جناحی در سفرهای خارجی چیزی است که مردم افغانستان آن را نمی‌پذیرند. هیاتی که رئیس‌جمهور را در سفر به امارات همراهی می‌کند، همه از یک جناح هستند.

به باور نویسنده این امر علاوه بر این که بی‌اعتمادی سیاسی را در کابل دامن می‌زد، عزت و وجهه‌ای افغانستان را هم خراب می‌کند. افغانستان کشوری چندفرهنگی است. واقعیت دیگر هم این است که حکومت افغانستان را جناح‌های مختلف تشکیل داده‌اند. در سفرهای رئیس‌جمهور باید این واقعیت در نظر گرفته شود و در ترکیب هیات‌های دولتی بازتاب یابد. اگر تمام همراهان رئیس‌جمهور از یک جناح باشد، این شایبه تقویت می‌شود که ارگ حتی در روابط خارجی هم اهداف جناحی را دنبال می‌کند و نمی‌خواهد که از کلیتی به نام افغانستان نمایندگی کند.

حق نشر عکس روزنامه هشت صبح

خروج نیروهای شوروی از افغانستان

روزنامه ماندگار با اشاره به خروج نیروهای شوروی از افغانستان نوشته که این پیروزی در مقیاس وسیع جهانی اما در مرزهای سیاسی افغانستان به تیر کینه و حسادت بسیاری از کشورهای دور و نزدیک و به‌ویژه همسایه جنوبی افغانستان آلوده شد.

به نظر نویسنده پاکستان که در دوران جهاد در برابر شوروی به پل ارتباطی میان غرب و جبهات جنگ تبدیل شده بود، به اندازه کافی توانست در میان صفوف اکثر تنظیم‌ها و گروه‌های جهادی نفوذ کند و آن‌ها را به‌نحوی در مسیر اهداف استیلاگرایانه خود قرار دهد. یکی از عمده‌ترین هدف‌ها نیز، پُر کردن جای خالی شوروی پس از پیروزی جهاد و در نهایت، مصادره سیاسی و نظامی افغانستان بود.

سرمقاله نویس روزنامه چراغ نیز نوشته که تجاوز ارتش سرخ بود که دست درازیهای بیرون را در افغانستان قوت بخشید و این مشکل تاکنون گریبانگیر مردم ما است.

به نظر نویسنده ۲۶ دلو ۱۳۶۷ روزی که ارتش سرخ با "سر افگندگی" سرزمینی اشغال کرده افغانستان را به سوی مرزهای شمالی آن در حالی ترک کرد که هشت سال قبل، خواب بلعیدن و انضمام آنرا دیده بود؛ این خروج که در نتیجه ایثار، فداکاری و گذشت فرزندان مجاهد و آزادمنش این مرز وبوم رقم خورد، طی دو دهه بعد از آن جهان را آبستن تحولات بزرگ دیگر کرد و زمینه زوال یک قطب قدرت و مادیت را مهیا ساخت.

نویسنده مدعی شده که شوروی بزرگ در برابر پا برهنه‌های سرزمین کوچک و عقب مانده چون افغانستان سر تسلیم فرود آورد و یکبار دیگر پیروزی حق در برابر باطل ... ثابت گردید و نشان داده شد که وقتی یک ملت با هم متحد و مصمم باشند ، هیچ نیروی باطلی نمی‌تواند آنان را به زانو در آورد و تسلیم خواهشهای خود سازد.

حق نشر عکس کارتون روز، روزنامه افغانستان

روزنامه اطلاعات روز نیز با اشاره به خروج نیروهای شوروی از افغانستان نوشته که یادآوری خروج قشون سرخ از افغانستان باید این حسن را داشته باشد که به‌صورت جدی‌تر به مسئله‌ای ثبات در کشور اندیشیده شود. آن حادثه اگر از جهتی به‌مثابه‌ای یک پیروزی تلقی می‌شود، از طرفی دیگر عواقب هولناکی داشت که تجربه‌ای موثری را برای گسترش ثبات و حاکمیت ملی به‌دنبال داشت. به همان اهمیتی که خوانش واقع‌بینانه از چهار دهه‌ا‌ی گذشته ما را به فهم بهتر آن کمک می‌کند، نگاه واقع‌گرایانه به وضعیت کنونی می‌تواند در رسیدن به ثبات یاری رساند.

نویسنده افزوده که خطاست اگر با نگاه آرمانی در پی‌تحقق ثبات کامل و حل تنش‌های مرزی باشیم و امیدوار به شکل گرفتن وضعیتی که بتواند ثبات مسلم را به همراه داشته باشد. پیش از هرچیزی کشور نیازمند یک تغییر جدی است، تغییری که بتواند منجر به شکل گرفتن یک ثبات نسبی و پخش قدرت در لایه‌های متنازع یا متفاوت جامعه شود.

روزنامه اصلاح نوشته که ارتش سرخ به افغانستان نیامده بود که برود، بلکه آمده بود که بماند و این قلمرو برای مدتهای مدید و شاید برای ابد زیر سلطه و قیمومیت خویش در آورد.

به نظر نویسنده کودتا و سپس روی کار آوردن حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به همین هدف و به صورت پیوسته و تلاش مساعی زیادی به کار بسته شده بود که افغانستان جزء قلمرو امپراطوری شوروی سابق شود.

روزنامه آرمان ملی نیز نوشته که مردم باید از آن حماسه جاودانه درس عبرت بگیرند و به یاد داشته باشند که در پراگندگی و دشمنی با همدیگر قادر نخواهند بود کشوری را که در چهل سال ویران شده برای پاهای خودش ایستاد کنیم.

مطالب مرتبط