روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۱۰ حوت

روزنامه
Image caption روزنامه هشت صبح

روز گذشته برای اولین بار در افغانستان "روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان" تجلیل شد.

وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان، تعریف دولت از دشمن و سرنوشت شناسنامه‌های الکترونیکی مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۰ حوت (اسفند) کابل است.

وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که بزرگداشت از نیروهای امنیتی نباید به یک سخنرانی محدود شود. بزرگداشت واقعی وقتی است که فساد درنهاد‌های امنیتی به حداقل برسد.

۸‌صبح نوشته که فساد در نهاد‌های امنیتی سبب شده است که از نان، لباس، ملافه و میوه عسکر دزدی شود. این دزدی‌ها برخی از ژنرال‌ها را فربه کرده است.

۸‌صبح افزوده که دولت باید بسنجد که از کدام راه می‌تواند خدمات بهتر به نیروهای امنیتی ارایه کند و نحوه خدمات‌رسانی را به گونه‌ای عیار کند که هم کیفیت خدمات بالا برود و هم فساد کاهش یابد.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که امروز این نیروها در وضعیتی قرار دارند که شایسته آنها نیست. حقوق‌شان به موقع معین داده نمی‌شود، غذای خوبی ندارند و در جبهات و سنگرها در مواقع زیادی با کمبود آذوقه و امکانات مواجه می‌شوند و موجودیت فساد در دم و دستگاه نهادهای امنیتی و دفاعی سبب شده است که به نیازهای آنها به درستی رسیدگی نشود.

آرمان ملی افزوده که حکومت وحدت ملی برای حمایت از این نیروها باید تدابیر ویژه‌ای را در پیش بگیرد. مهم ترین مواردی که می‌توان از آن‌ها نام برد، توجه به وضعیت معیشتی این نیروها در قرارگاه‌ها و سنگرها، پرداخت به موقع حقوق و امتیازات آنان و توجه به مداوای زخمی‌ها و خانواده‌های آنانی که کشته می‌شوند.

تعریف دولت افغانستان از دشمن

روزنامه ماندگار می‌نویسد که در گذشته، آقای غنی در سخنرانی‌های خود تعریف واضحی از دشمن ارایه نمی‌کرد و به نوعی طالبان را در هاله دوستی و دشمنی قرار می‌داد. اما این‌که دیروز او تعریف واضحی از دشمنان افغانستان به‌دست داد و طالبان و تروریستان را در صف نخست قرار داد؛ امری امیدوارکننده در ادبیات سیاسی او پنداشته می‌شود.

ماندگار نوشته که آقای غنی در سخنرانی خود به‌صراحت طالبان را دشمنان امروز افغانستان معرفی کرد و پس از آن گروه، داعشیان و سایر گروهک‌های تروریستی را در ردیف دشمنان افغانستان قرار داد.

اما روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که طالبان به مثابه بزرگترین گروه مسلح مخالف دولت که بیشترین بخش جنگ را در این سال‌ها به پیش برده و حملات متعدد انتحاری و کشتار مردم را به صورت رسمی بر دوش گرفته، در تعریف رسمی حکومت از «دشمن» جایگاه مبهمی دارد.

اطلاعات روز نوشته که دیروز نیز در سخنرانی محمداشرف غنی، صراحتی در مورد محکومیت بی‌قید و شرط طالبان وجود نداشت اما دعوت به مناظره با علمای دین، بر سر حقانیت جنگ آن‌ها، از نکات جالب سخنان دیروز او بود.

اطلاعات روز افزوده که در تعریف دولت "از یک‌سو طالبان برادران ناراضی یا مخالفان سیاسی‌اند و از سوی دیگر، عوامل کشتار، فلاکت و نگون‌بختی این کشور و هیولای شروری که باید از ریشه خشکانده شود."

اطلاعات روز می‌نویسد که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر قرار دادن نام ملاهبت الله در فهرست تحریم‌هایش، نشانه‌ خوبی از شروع برخوردهای جدی‌تر با طالبان است و حکومت می‌باید چه در ادبیات رسمی و چه در سیاستش در قبال طالبان، این روند را دنبال کند.

سرنوشت شناسنامه‌های الکترونیکی

روزنامه افغانستان ما می‌نویسد که یکی از مهمترین چالشهای سیاسی و امنیتی در افغانستان، نبود آمار درست و فقدان سرشماری نفوس است. بسیاری از تنشهای قومی و سیاسی و نیز بسیاری از مشکلات امنیتی ناشی از عدم احصائیه درست است.

افغانستان نوشته که توزیع تذکره الکترونیکی میتوانست بسیاری از این مشکلات و چالش‌هایی را که در پروسههای انتخاباتی و همچنین امنیتی وجود دارد، حل کند اما در سالهای گذشته این موضوع به نحوی در دایره باطل سیاست زدگی و منازعات گیر افتاد و تا کنون عملا کار آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شروع نگردیده است.

افغانستان افزوده که علیرغم مصارف گزاف در سالهای گذشته در زمینه استخدام و تربیت منابع بشری برای انجام کار توزیع شناسنامه های الکترونیکی، فراهم سازی برخی از مقدمات کار، اقدام عملی در این راستا صورت نگرفت و فرصتها هم چنان سوخت.

افغانستان می‌نویسد که اکنون به نظر میرسد رهبران حکومت وحدت ملی پس از مذاکرات و مجادلات زیاد به توافق مهمی در زمینه توزیع شناسنامه الکترونیکی دست یافته‌اند؛ هرچند هنوز مشکلات فنی زیادی فراروی توزیع شناسنامه الکترونیکی وجود دارد و بدون تردید طی سالها باید این کار صورت گیرد، ولی نفس تصمیم در مورد آغاز به کار توزیع شناسنامه‌های جدید، یک گام مهم و مثبت در راستای حل مشکلات اساسی مردم افغانستان است.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط