روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۱۴ حوت

روزنامه حق نشر عکس اطلاعات روز

بیشتر روزنامه‌های امروز شنبه، ۱۴ حوت/ اسفند افغانستان به توزیع شناسنامه الکترونیک و امضا قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهوری افغانستان پرداخته‌اند.

روزنامهافغانستان نوشته که توزیع شناسنامه الکترونیک یکی از ضرورت‌های عاجل امروز است. بسیاری از برنامه‌های بزرگ ملی نیازمند یک آمار دقیق است که تنها با توزیع شناسنامه الکترونیک به دست می‌آید.

به نظر نویسنده شناسایی مجرمین، تروریست‌ها، شهروندان کشورهای دیگر که وارد افغانستان می‌شوند و به راحتی شناسنامه تابعیت فعلی را به دست می‌آورند و در یک کلام تامین امنیت، تنها با شناسنامه الکترونیک قابل دست‌یابی است.

نویسنده افزوده که برگزاری انتخابات نیز بدون شناسنامه الکترونیک با مشکل روبرو است. در قانون اساسی افغانستان چندین انتخابات پیش بینی شده که تاکنون برگزاری آن هر بار با مشکلاتی مواجه بوده‌است. به خصوص دو دور انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نشان داد که بدون داشتن کارت هویت معتبر و غیر قابل جعل، نمی‌توان انتخابات سالم و به دور از شائبه برگزار کرد.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که ماده‌ها‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس بر درج واژه‌ای "افغان" به‌عنوان هویت ملی تاکید داشت و "قومیت" افراد نیز مشمول اطلاعات داخلی این تذکره‌ها می‌شد.

نویسنده افزوده که دولت مدرن مبتنی بر همین هویت شکل گرفته و اکنون واژه‌ افغان در انحصار هیچ‌کسی نیست. دنبال کردن رویاهای قومی و دخالت دادن آن در تصمیمهای سیاسی، به همان‌اندازه بی‌فایده و پرهزینه است که بازگشت به عهد سلطنت غزنویان و احیای اقتدار تیموری‌ها و تسخیر هند یا ایران کنونی.

حق نشر عکس ماندگار

به نظر نویسنده زیستن با این رویاها ما را از واقعیت دور می‌کند و روند توسعه را با تاخیر مکرر روبه‌رو می‌سازد. واقعیت این است که در قانون اساسی با تاکید بر واژه‌ افغان به‌عنوان هویت ملی، این جنجال حل شده و بهتر آن است که برای تسریع این روند بسیج شویم. توزیع شناسنامه الکترونیک راه را بر بسیاری از جدال‌های فراقانونی سیاسی می‌‌بندد.

روزنامه۸صبحنوشته که بلاخره سران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند تا مشکل سیاسی فرا راه توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را حل کنند. با پیشنهاد تعدیل ماده‌ ششم قانون ثبت احوال و نفوس، بن بست سیاسی شکسته است و حال وقتش است که شناسنامه‌های الکترونیک توزیع شود.

نویسنده افزوده که در این تردیدی نیست که در دوسال وقت مردم افغانستان ضایع شد. "وقت مردم افغانستان را یک مشت قومگرای سلطه طلب ضایع کردند. آنان مانع اجرا قانون تصویب شده و امضا شده‌ای ثبت احوال نفوس شدند. ارگ هم به این قوم گرایان سلطه طلب، باج داد و بیشتر از دو سال توزیع شناسنامه‌های الکترونیک به تاخیر افتاد."

حق نشر عکس هشت صبح

روزنامهماندگار نوشته که یکی از دلایل امتناع از ذکر نام اقوام در شناسنامه، توصیه‌های سازمان ملل و منابع غربی بود که آنها درج هویت قومی را در شرایط بی‌ثباتی و جنگ، مشکل‌ساز تلقی می‌کردند که ممکن است مشخص بودن هویت‌های قومی در شناسنامه به تبعیض و حتی به تهدید جان افراد بر مبنای هویت‌‎شان بینجامد. این منابع از وقایع و تجربه‌هایی در حوزه بالکان اروپا و برخی کشورهای آفریقایی چون رواندا سخن می‌گفتند.

نویسنده افزوده که اجرا نشدن قانون ثبت احوال نفوس به دلیل اعتراض شماری از افرادی بود که خواستار درج کلمه افغان در شناسنامه‌های الکترونیک بودند.

روزنامه دولتی انیس نوشته که با توزیع شناسنامه‌های الکترونیک از یک طرف روند برگزاری انتخابات شفاف شود و از طرف دیگر تقلب‌ها کارگر نیافتد و مردم افغانستان شاهد یک انتخابات شفاف باشد تا زحمات مردم به هدر نرود و شفافیت در روند برگزاری انتخابات جایگزین تقلب‌ها شود.

مطالب مرتبط