جمع‌آوری زباله در کابل؛ تلاش برای تمیز کردن پایتخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمع‌آوری زباله در کابل؛ تلاش برای تمیز کردن پایتخت

مقامات شهرداری کابل از برنامه هایی درازمدت در زمینه ایجاد ۴ مرکز عمده تخلیه زباله، جمع آوری شبانه زباله ها و ایجاد شبکه بازیافت آنها دارند.قرار است با اجرای این برنامه ها بخش عمده ای از مشکل نظافت شهر کابل حل شود. عالیه رجایی از روند جمع آوری زباله های شهر کابل دیدن کرده است. این گزارش را ببینید.