روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۱۰ ثور

روزنامه
Image caption روزنامه اطلاعات روز

روزنامه‌های ۱۰ ثور (اردیبهشت) کابل امروز در سرمقاله‌های‌شان به حضور گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک نشست عمومی در ولایت لغمان در شرق افغانستان، بعد از سالها زندگی در خفا پرداخته‌اند.

بازگشت حکمتیار

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که مرور کارنامه سیاسی رهبر حزب اسلامی نشان می‌دهد که او به چیزی کم‌تر از به‌دست گرفتن سکان قدرت سیاسی کشور قانع نبوده است.

اطلاعات روز نوشته که اکنون اما این طلسم شکسته است. آشتی‌ناپذیرترین سیاست‌مدار و رهبر جهادی در چهار دهه اخیر، طرح آشتی با دولتی را امضا کرده است که نه نزدیکی با ایدیولوژی مذهبی حکمتیار دارد و نه وجه مشترکی با ساختار دولتی که او می‌خواسته است.

اطلاعات روز افزوده که "چنین چرخشی از حکمتیار دور از انتظار نیست. کارنامه سیاسی او تلفیقی از سرسختی، تندی و چرخش‌های ناگهانی بوده است. جنگیدن با دولت مجاهدین، بستن پیمان با احزاب جهادی دیگری مانند حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی و سرانجام گرایش به القاعده و طرد طالبان و آشتی با حکومت وحدت ملی، چرخش‌های بزرگ سیاسی او است."

روزنامه افغانستان ما نیز می‌نویسد که حکمتیار برای اولین بار با چهره متفاوت و با لحن واقع‌بینانه سخن گفت و سخنانش برخلاف عادت همیشگیش مشحون از تجربه و پیامهای مسالمت‌جویانه بود.

افغانستان نوشته که مخالفت با حضور خارجیان در افغانستان، شعارهای انقلابی در مورد جهاد و شهادت، مخالفت با مظاهر و آموزههای تمدن جدید و حتی مخالفت با برخی از مواد قانون اساسی افغانستان از شاه بیتهای سخنان حکمتیار بود. اما امروز از آن موارد در سخنرانی‌اش خبری نبود.

افغانستان افزوده که بزرگترین درس از بازگشت حکمتیار این است که جنگ راه حل نیست و فرجام هر جنگی صلح است و روآوردن به خشونت و کشتار به هر بهانهای روزی تمام خواهد شد.

اما روزنامه ماندگار می‌نویسد که در یک قضاوت مقدماتی، دیده می‌شود که در بینش و منش آقای حکمتیار نسبت به گذشته، تغییر و اصلاح جدی به میان نیامده است.

با آن هم ماندگار نوشته که به‌صورت قاطع درباره شومی یا مبارکی بازگشت این شخصیت حکم کردن، کمی زود از وقت به نظر می‌رسد.

ماندگار افزوده که "مردم از آقای حکمتیار توقع دارند که با گذشته خشن خود و خط گیری از منافع استخباراتی پاکستان وداع بگوید و به‌راستی در مسیر صلح و آبادی افغانستان قدم بگذارد."

عدالت در صلح با حکمتیار

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که دیروز حکمتیار اعلام کرد که دیگر از جنگ دست کشیده است. او جنگ طالبان را نامشروع خواند. حکمتیار گفت دیگر نمی‌خواهد که برای انتقال قدرت یک گلوله شلیک شود یا یک قطره خونی بریزد.

۸‌صبح نوشته تردیدی نیست که ارگ برای مذاکره و تفاهم با حکمتیار ده‌ها دلیل سیاسی دارد، اما از دید حقوق بشری نحوه مذاکره و تفاهم با حکمتیار مصداق روشن قربانی کردن عدالت است.

۸‌صبح افزوده که تمام سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جهانی و حتی محافل آکادمیک دنیای غرب القابی مثل «قصاب کابل» به حکمتیار داده‌اند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اجماع جهانی در مورد تخطی حکمتیار از کنوانسیون‌های بین‌المللی جنگ وجود دارد.

۸‌صبح نوشته که کوچک‌ترین انتظاری که افکار عمومی از حکمتیار و تنظیم او دارند، این است که در بدل امتیازهایی که دریافت کرده است، اسلحه خود را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم کند. تا زمانی که حکمتیار اسلحه خود را تسلیم نکند، افکار عمومی به واقعیت متارکه او با نیروهای امنیتی باور نخواهد کرد.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که پیوستن حکمتیار به روند صلح از سوی بسیاری از نهادها و آگاهان سیاسی و نظامی مورد استقبال قرار گرفته است اما برخی با توجه به جنگ‌ها و درگیری‌های گروهی و تنظیمی سال‌های اول پیروزی مجاهدین، نگران هستند که مبادا آن تاریخ گذشته در کشور تکرار شود.

آرمان ملی افزوده که حال که حزب اسلامی به روند صلح پیوسته باید اعضای این حزب قانون اساسی کشور را احترام کنند و به اندیشه‌های مخالف اندیشه‌های شان نیز ارزش قایل شوند.

موضوعات مرتبط