روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۱۱ ثور

روزنامه

هیاتی از پارلمان پاکستان به کابل سفر کرد و هدف از سفر دو روزه این هیات پاکستانی این بود که به نگرانی‌های افغانستان درباره پاکستان گوش کند و همچنین نگرانی‌های دولت خود را به نظر مقامات افغان برساند.

این هیات پاکستانی در حالی به افغانستان سفر کرده که در ما‌ه‌های اخیر روابط کابل و اسلام آباد به سردی گراییده است.

سفر هیات پارلمانی پاکستان به کابل و سخنرانی گلبدین حکمتیار در جلال آباد مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۱ ثور (اردیبهشت) کابل است.

سفر هیات پاکستانی به کابل

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که به گفته هیات پاکستانی، از زمان استقلال پاکستان تاکنون چنین هیات بلندپایه‌ای از پارلمان آن کشور به هیچ کشوری سفر نکرده است.

آرمان ملی نوشته که هیات پارلمانی پاکستان گفته است اینبار گفت و گوهای آنها بی نتیجه نخواهد ماند.

آرمان ملی افزوده که از چهارده سال به این سو مقامات بلند پایه این دو کشور در اسلام آباد و کابل بارها با هم مذاکره کردند اما نتایج این مذاکرات "به دلیل عدم صداقت پاکستان" هرگز تحقق نیافته و این کار سبب بدتر شدن اوضاع در منطقه شده است.

آرمان ملی می‌نویسد که ادامه جنگ و بی ثباتی در افغانستان به نفع هر دو کشور همسایه نیست و می‌تواند منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر دو دولت را آسیب برساند.

نویسنده سرمقاله آرمان ملی به این باور است که سفر هیات پارلمانی پاکستان را می‌توان به فال نیک گرفت و منتظر آغاز فصل جدید در روابط این دو کشور بود.

اظهارات حکمتیار در جلال آباد

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که حکمتیار و هرکس دیگری که اسلحه را کنار می‌گذارد و می‌خواهد سیاست کند، باید واقعیت‌های افغانستان نوین را قبول کنند.

۸‌صبح نوشته که واقعیت‌های افغانستان نوین، ارزش‌هایی است که در قانون اساسی درج شده است. قانون اساسی آزادی بیان و رسانه‌ها را به رسمیت شناخته است. این قانون ملت افغانستان را مجموع شهروندان این کشور بدون در نظرداشت تعلقات قومی، مذهبی و زبانی تعریف کرده است.

۸‌صبح افزوده که "برمبنای این قانون، دولت افغانستان قوم رسمی ‌و غیررسمی ‌ندارد. این واقعیت‌ها را باید تمام آنانی که می‌گویند از کوه به شهر آمده اند، درک کنند."

روزنامه افغانستان ما نیز با اشاره به بازگشت حکمتیار، به پایبندی تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان به اصول و معیارهای قانون اساسی تاکید کرده است.

افغانستان از قرائت معقول از اسلام، برابری اقوام، انتخابات، آزادی بیان و حقوق زنان به عنوان این اصول یاد کرده است.

افغانستان نوشته که اگرچه همه ارزش های فوق در قانون اساسی گنجانیده شده است، اما تاکید روی این اصول به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم افغانستان در پای آنها سالها مبارزه کرده بنابراین حاضر نیستند که این اصول به بهانه‌های گوناگون نادیده گرفته شود.

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد که گلبدین حکمتیار در دومین حضور و سخنرانی علنی‌اش چنانچه انتظار می‌رفت، سخنان پرابهام زیادی گفت.

اطلاعات روز نوشته این گونه اظهارات آقای حکمتیار به این دلیل است که در پایین آمدن از «کوه» ناگزیر از پذیرفتن قانون اساسی و شرایطی بوده که پس از سقوط طالبان به‌مثابه ارزش‌های ملی بازشناخته شده و غیر قابل مذاکره است و از جهتی دیگر در هنگامه ورود به شهر ناتوان از فراموش کردن دیدگاه‌هایی است که عمری در حمایت از و تحقق آن سر به کوه و دشت گذاشته و تفنگ به دست گرفته است.

اطلاعات روز افزوده که انتظار می‌رود حکمتیار پس از سه دهه جنگ و گریز و یک‌ونیم دهه زیستن در بدنامی و مخالفت با مردم، اینک در تأمین صلح، مشارکت مردم در تصامیم سیاسی و بهتر شدن فضای زیست جمعی در کشور کمک کند.

روزنامه ماندگار نیز می‌نویسد که گفتار آقای حکمتیار به‌سرعت خبر بد تغییرنکردن روش و منش خشن و استبدادجوی وی را ظاهر می‌سازد.

ماندگار نوشته که آقای حکمتیار گفته آقای عبدالله یا غنی، یکی باید به نفع دیگری کنار برود، "اما روان‌شناسی گفتار او در پس‌زمینه علایق قومی و سیاسی او به‌روشنی می‌رساند که او خواهان حذف آقای عبدالله و ریاست اجرایی به عنوان مزاحمی برای تمرکز قدرت و استیلای قومی است."

ماندگار افزوده که "این گُنده‌گویی‌های حکمتیار درحالی‌ست که هیچ معلوم نیست جناب ایشان از کدام جایگاه حقیقی و حقوقی، خود را نماینده و منجی تام‌الاختیار مردم افغانستان فرض کرده که نسخه‌هایی به بزرگی پشت کردن به دموکراسی و بازگشت به گذشته را می‌پیچد!"

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط