روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۲۸ سرطان

افغانستان حق نشر عکس 8am

بیشتر روزنامه‌های کابل به خبر اجازه فرود ندادن به هواپیمای حامل ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و روند مبارزه با فساد اداری درافغانستان پرداخته‌اند.

روزنامه ۸صبح نوشت که ژنرال دوستم و ارگ نباید یک موضوع حقوقی را سیاسی بسازند. دو طرف به خاطر مصالح کشور باید از سیاسی‌سازی و قومی‌کردن اتهام‌های وارد شده بر ژنرال دوستم، بپرهیزند. دامن‌زدن به تنش‌های قومی به سود هیچ کسی نیست. در حال حاضر وظیفه‌ ژنرال دوستم به حال تعلیق درنیامده است، باید دستگاه قضایی کشور با در نظر داشت همین موضوع، موضع‌گیری کند. رهبران حکومت نباید اجازه دهند که مشکل جدی شود.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که ایجاب می‌کند که آقای دوستم پیش از هر نوع فعالیت حزبی و سیاسی، به کابل بیاید و بلافاصله به دادگاه عالی برود و از این نهاد بخواهد که محکمه‌ا‌ی اختصاصی برای بررسی اتهام‌های او تشکیل دهد. بعد از تشکیل این دادگاه، آقای دوستم باید از طریق وکیل مدافع‌اش در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. تا زمانی که جنرال دوستم از خودش در یک دادگاه با صلاحیت، بی‌طرف، مشروع و رسمی دفاع نکند، داستان پایان پیدا نمی‌کند.

این روزنامه در نوشته دیگر افزوده است که دولت افغانستان به این باور است که اگر آقای دوستم به کشور باز می‌گردد، باید در خانه‌اش در پایتخت بماند و در نهادهای قضایی، به اتهام‌هایی که بر وی وارد شده، پاسخ‌گو باشد.

نویسنده به نقل از منابع دولتی نوشته که "هر گاه ژنرال دوستم دوباره به افغانستان برگردد، باید هم‌مانند گذشته در خانه‌اش در کابل در حصر خانه‌گی قرار گیرد تا روند تحقیقات از وی و محافظانش در رابطه به قضیه‌ا‌ی احمد ایشچی تکمیل شود."

حق نشر عکس dailyafghanistan
Image caption کارتون روز روزنامه افغانستان

به نوشته این روزنامه خبر جلوگیری از نشست هواپیمای حامل آقای دوستم در مزارشریف واقعیت دارد. نویسنده به نقل از منابع خود نوشته که آقای دوستم شب سه‌شنبه قرار بود با یک هواپیمای کوچک در فرودگاه بلخ فرود آید، اما بنابر دستور مقام‌های دولت افغانستان و با همکاری نیروهای آلمانی مستقر در فرودگاه بلخ، به هواپیمای حامل آقای دوستم هشدار داده شد یا در کابل فرود آید و یا هم قلمرو هوایی افغانستان را ترک کند. بعد از این هشدار هواپیمای حامل آقای دوستم در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان فرود آمد و بعد از سوخت‌گیری دوباره به سمت ترکیه پرواز کرده است.

روزنامه ویسا نیز نوشته اینکه به هواپیمای حامل ژنرال عبدالرشید دوستم اجازه نشست در مزار شریف داده نشده، تایید کننده این خبر است که آمریکا بر ترکیه فشار وارد کرده بود که اجازه ندهد دوستم به افغانستان برگردد.

سرمقاله نویس افزوده از این می‌گذریم که ائتلاف آنکارا و دوستم چه می‌کند، حرف اصلی این است که در مجموع حیثیت و وقار مردم و کشور ما چه شد؟ حاکمت ملی و حرمت افغانی ما چرا اینطور زیر پا شد؟

روزنامه ماندگار نیز نوشته اقداماتی که این روزها دولت انجام می‌دهد، همه گام‌هایی به سمت استبداد تعبیر می‌شوند. رویارویی‌هایی که در برابر آقای غنی شکل گرفته‌اند و او را حتا بدتر از امیر عبدالرحمن معرفی کرده‌اند، به معنای آن است که استبداد توانسته سایه‌اش را بر همۀ کشور بگستراند و صدای سرکوب اعتراض‌های مدنی گوش همه را بنوازد و زنگ خطر را به صـدا درآورد.

حق نشر عکس dailyafghanistan

نویسنده سرمقاله افزوده که دولت آقای غنی زیر چتر حمایت جامعۀ جهانی دست به تک‌روی، سرکوب و خفقان زده است. به‌جز اعتراض‌هایی که از آدرس برخی شخصیت‌ها و نهادهای غربی در برابر این رویکرد حکومت آقای غنی صادر شده است، اقدامات لازمی هنوز از جانب دولت‌های حامی افغانستان در جلوگیری از این‌همه استبداد و تک‌روی و تنگ‌نظری به نظر نرسیده است.

مبارزه با فساد

روزنامه آرمان ملی با انتقاد از افزایش فساد اداری در افغانستان نوشته که دیده می‌شود که حکومت به گونه همگانی در این مورد اقدام نمی‌کند و فقط به گونه شخصی و سیاسی عمل کرده و قانون را در مورد یک عده مشخصی عملی می‌کند و بس.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که فساد گسترده در وزارت معارف/ آموزش و پرورش ریشه در گذشته دارد و روشن است، ولی به دلایل سیاسی و قومی، فساد پیشه‌گان از پیگرد قانونی به دور مانده‌اند و این است که مردم از اجرای قانون مأیوس شده‌اند.

نویسنده افزوده که برای داشتن حکومتی که مورد قبول مردم باشد، باید در کنار مبارزه با فساد، به تنفیذ حاکمیت قانون نیز باید پرداخت و این کار برای گسترش پایه‌های امنیت و ثبات در مملکت تأثیرگذار است.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که مبارزه با فساد چه از طریق‌ نهادهایی مانند دادستانی و قوه‌ا‌ی قضائیه صورت گیرد و چه از طریق مرکز عدلی و قضایی حکومت، در صورتی که سنت سیاست‌ورزی کنونی تغییر نکند و اراده‌ای قاطعی برای از میان برداشتن آن وجود نداشته باشد، کمک چندانی در مهار فساد نمی‌تواند.

سرمقاله نویس افزوده که در ۱۵ سال اخیر و در غیبت تجربه‌ای حاکمیت قانون و فقدان نهادهای قضایی و عدلی مستقل و باتجربه، سیاست و کسب قدرت با فساد مالی و سیاسی رابطه‌ای دوجانبه برقرار کرده است. به این‌معنا که هم سیاست‌ورزی و کسب قدرت معطوف به فساد بیشتر و اندوختن ثروت بوده و هم اندوختن ثروت از طریق فساد مالی و سیاسی برای دوام سیاست‌ورزی و قدرت به‌کار انداخته شده‌است.

نویسنده افزوده که به همین دلیل، مبارزه با فساد، مبارزه با ۱۵ سال تجربه‌ای سیاسی مریض است. این کار در صورتی ممکن خواهد بود که حکومت اولاً بتواند در فساد زدایی از اداره‌ها و مقام‌های کنونی‌اش موفق باشد و ثانیاً قادر به شکل‌دهی اجماع ملی و جلب حمایت شهروندان در برابر چهره‌های قدرت‌مند سیاسی شود.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط