روزنامه‌های کابل؛ ترامپ سنگ تمام گذاشت

روزنامه حق نشر عکس Mandegar

بیشتر سرمقاله و مطالب تحلیلی روزنامه‌های امروز، چهارشنبه اول سنبله/شهریور کابل به استراتژی جدید آمریکا در باره افغانستان اختصاص یافته است.

روزنامه افغانستان‌ما نوشته که اعلام استراتژی جدید آمریکا در باره افغانستان و منطقه، فصل نوینی را برای افغانستان و متحدان آن در امر مبارزه با تروریسم، ثبات منطقه‌ای و تداوم همکاری‌های راهبردی گشوده است.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که اداره دونالد ترامپ پس از تأخیر زیاد و بررسی همه جانبه بالاخره مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کرد. در میان گزینه‌های سه‌گانه: خروج کامل، خصوصی‌سازی جنگ و تداوم حضور قدرتمند و موثر آمریکا که مورد بحث بود و موجب به تعویق افتادن مکرر این استراتژی گردیده بود، بی‌تردید، منطقی ترین، مسئولانه ترین و موثرترین گزینه بر گزیده شده‌است.

نویسنده افزوده که از این رو اگر این استراتژی را سنجیده ترین راهبرد بین المللی دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدنش بدانیم، ادعای گزاف نخواهد بود. این استراتژی با توجه به اشتباهات استراتژیک اداره اوباما مبنی بر خروج زودهنگام از عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان، از عمق و ژرف نگری برخوردار است و فصل تازه را نوید می‌دهد.

سرمقاله نویس افزوده که تداوم و تقویت همکاری با دولت افغانستان، مبارزه قاطع با تروریستان تا دست‌یابی به پیروزی، عدم تعیین جدول زمانی برای پایان مأموریت بین‌المللی در افغانستان، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، اعلام موضع آمریکا در قبال پاکستان و افزایش نقش هند در افغانستان، محورهای کلیدی این استراتژی به شمار می‌رود که دولت و ملت افغانستان، انتظار آن را داشتند.

حق نشر عکس 8am

روزنامه ماندگار نوشته که اعلام راهبرد آمریکا نشان داد که آمریکا با حضور بیشتر اینجا ماندنی است و جنگ همچنان برای سال‌های سال ادامه می‌یابد.

سرمقاله نویس افزوده که تاکید برای مبارزه با تروریسم و انتقادهایی که از سیاست‎های پاکستان درسخنان ترامپ دیده شده است، نیز ادامه همان سیاست‌ها در راهبردهای گذشته آمریکا است. این راهبرد، یک بار دیگر برای منطقه، موضع آمریکا را مشخص ساخت و ثابت کرد که تغییری در سیاست‌های آن کشور وارد شدنی نیست. بنابراین کشورهای منطقه هم سیاست‌های وضعیت موجوشان را در قبال آن ادامه خواهند داد.

نویسنده افزوده که در این راهبرد چیزی که به صراحت با آن برخورد شده است، عدم حمایت از دولت‌سازی و توجه به ساختن افغانستان است. نحوه حکومت‌داری و دموکراسی و دولت- ملت سازی از نقطه‌های غریب در این استراتیژی و پالیسی‌های امریکا از گذشته تا کنون در افغانستان بوده و آمریکا همواره در محور افراد سرمایه‌گذاری کرده است. حالا هم ترامپ فقط به کشتن تروریستان تاکید کرده و گفته که آمریکا برنامه‌ای برای دولت - ملت سازی در افغانستان ندارد.

روزنامه 8صبح نوشته است که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، خیلی سنجیده شده و همه‌‌جانبه است. کاخ سفید نظر کابل را هم در تدوین این استراتژی گرفت. در این استراتژی به حمایت راهبردی واشنگتن از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید شده‌است. در این راهبرد آمریکا بسیار واضح گفته که می‌خواهد در افغانستان پیروز شود. تعریف پیروزی هم در این ماموریت بسیار واضح است. رئیس‌جمهور ترامپ گفت پیروزی برای او نابودی داعش، شکست القاعده و باز داشتن طالبان از اشغال قلمرو بیشتر در افغانستان است.

سرمقاله نویس افزوده که آقای ترامپ به درستی اذعان کرد که بهای ترک افغانستان برای آمریکا و جهان خیلی گزاف است. اگر آمریکا و جهان افغانستان را رها می‌کردند، تبعات آن برای امنیت جهانی خیلی بد و ناگوار می‌بود. این امر تروریسم را به سراسر جهان گسترش می‌داد و گروه‌های افراطی مسلح را به درستی روایت‌های آخر زمانی‌شان از تاریخ، باورمند می‌ساخت.

حق نشر عکس dailyafghanistan
Image caption کارتون روز

روزنامهآرمان ملی نوشته است که امیدواریم تا نیرو های آمریکایی درعمل در کنار نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان در امر سرکوب دشمنان تروریست پیشه مشارکت کنند و کمبودهای آنان را در این راستا، جبران کنند.

نویسنده افزوده که طالبان زمانی به جایگاه امروزی شان رسیدند که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند و شمار اندکی از آنان در افغانستان باقی ماند که بیشتر سرگرم برنامه‌های آموزشی به نیرو‌های امنیتی و دفاعی ما می‌باشند.

نویسنده افزوده که دشمن بیشتر از هر زمان دیگر جسورتر و با انگیزه تر شده است؛ زیرا با اشغال بیشتر اراضی از نیرو های افغان، باورمند شده‌اند که پیروزی کامل آنان نزدیک است و به این مسأله در تازه ترین اعلامیه شان نیز اشاره کردند.

سرمقاله نویس افزوده که ما امیدواریم که نیروهای امنیتی کشور با قاطعیت وارد معرکه شده و جنگ برای بیرون راندن طالبان و داعشیان را از ولسوالی ها و مناطق دور و نزدیک از سر گرفته و آن را تشدید کنند.

حق نشر عکس dailyafghanistan

روزنامه دولتی اصلاح نوشته که برخی معتقدند راهبرد جدید آمریکا بیش از حد روحیه جنگی و خشونت محورانه دارد. به باور این تعداد این می‌تواند رقابت‌های منطقوی را در افغانستان تشدید کند و باعث شود که تنشها و خشونتها درافغانستان بیشتر از گذشته گسترش یابد.

روزنامه دولتی انیس نیز نوشته که نباید فراموش کرد که استراتژی جدید آمریکا در ظاهر به نفع افغانستان است، اما با توجه به هشدارهای ضمنی آقای ترامپ و تاکید بر تغییر سرنوشت کشور به دست مردم افغانستان، باید گفت که احتمال هرگونه تصمیم و تغییر در آینده وجود خواهد داشت که باید با استفاده از شرایط تلاش شود تا به پای خود بیاستیم.

روزنامه ویسا نوشته که استراتژی جدید آمریکا پیغام افزایش وحشت و ادامه آنرا دارد.

به نظر سرمقاله نویس استراتژی جدید آمریکا کاملا به مرگ و تداوم جنگ تمرکز دارد، نه تنها به زیان افغانستان بلکه تمام منطقه است. اگر هدف استراتژی تامنین امنیت و پایان فعالیت گروه‌های جنگی باشد باید راه حل سیاسی و صلح نقطه محوری این استراتژی می‌بود.