روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۱۵ میزان

افغانستان حق نشر عکس 8am

روزنامه‌های روز شنبه، ۱۵ میزان/مهر کابل، نشست "سام" یا مقام‌های ارشد ۵۰ کشور کمک کننده به افغانستان را که هفته گذشته در کابل برگزار شد، مهم دانسته‌‌اند.

روزنامه اطلاعات روزنوشته که نشست سام برای حکومت با دستاورد قابل اعتنایی به پایان رسید. به همین دلیل، وزیر مالیه/دارایی افغانستان در پایان نشست "سام" از رضایت نمایندگان کشورهای کمک‌ دهنده‌ به افغانستان خبر داد و گفت که ‌حکومت توانسته است به‌درستی به تعهداتش به جامعه‌‌ای جهانی در نشست سال گذشته‌ا‌ی بروکسل وفادار بماند.

به گفته او این تعهدات افغانستلان شامل کاهش فساد، افزایش درآمد ملی و اصلاحاتی است که انجام شده و یا در حال انجام است.

به نظر سرمقاله نویس این تلاش‌ها و نتیجه‌ای که حکومت در پاسخ به کشورهای کمک‌دهنده‌ای افغانستان ارائه می‌کند، می‌تواند منجر به ایجاد اعتماد بیش‌تر میان دو طرف شود، علاوه بر آن حکومت افغانستان قادر است که از میزان نارضایتی عمومی بکاهد.

روزنامه ماندگار درباره این نشست نوشته که دادن ارقام غیر واقعی و ترسیم پروژه‌های غیر عملی، ممکن است مورد استقبال شرکت‌کنند‌گان نشست سام قرار بگیرد؛ اما در کشور، مردم می‌دانند که حکومت آقای غنی، چه کاری را از پیش برده است.

سرمقاله نویس افزوده که باتوجه به اینکه کشورهای کمک کننده از دولت موجود، چه به رهبری آقای غنی و چه به رهبری شخص دیگر حمایت می‌کنند، هیچ مهم نیست که بدانند کمک‌های آنان به کجا مصرف می‌شود و به راستی این حکومت چه کاری را در زمینه فساد اداری انجام داده است یانه.

حق نشر عکس dailyafghanistan

نویسنده مدعی است که اگر فردا فساد ده‌ برابر بالا برود و بیکاری ده برابر بیشتر شود، بازهم کمک‌ها به دولت افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه می‌یابد و بعد هم تمدید می‌شود؛ زیرا افغانستان اکنون درموقعیت یک پروژه برای بازیگران قرار گرفته است و این موقعیت سبب افزایش پول‌های زیاد و بدون حساب و بازپرداخت شده است.

روزنامه آرمان ملی نوشته که دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده گفته‌اند این نشست موفق آمیز بوده‌است و همانگونه که کشورهای کمک کننده بر ادامه کمک‌های شان تعهد دوباره کرده‌اند، یادآور شده‌اند که دولت افغانستان باید روند اصلاحات را سرعت بخشد و در امر مبارزه با فساد با جدیت بیشتری عمل کند.

نویسنده افزوده که حکومت افغانستان نیز وعده داده در این راستا اقدامات جدی انجام دهد. در نشست سام هم رئیس جمهوری، هم رئیس اجرایی و وزیر دارایی گوشه‌های مثبتی از تلاش‌های افغانستان را در راستای آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد و مبارزه با ترور و دهشت افکنی را بازتاب داده‌اند.

به نظر نویسنده مردم افغانستان هرچند از تعهدات جامعه جهانی به مردم افغانستان خوشنودند ولی از روند اصلاحات در تمام زمینه‌ها و مبارزه با فساد هنوز نگرانی دارند و می‌دانند که این روند بسیار به کندی به پیش می‌رود.

روزنامه ۸صبح نوشته که اکلیل حکیمی، وزیر دارایی افغانستان اعلام کرده که دولت افغانستان در این نشست توانسته کمک ‌کنند‌گان بین‌المللی خود را قانع سازد.

حق نشر عکس etilaatroz

او گفت که تعهدات دوجانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت که افغانستان این امتحان را موفق سپری کرد.

روزنامه افغانستان ما با اشاره به نشست سام نوشته که از تعهدات حکومت به جامعه جهانی مواردی چون ایجاد اصلاحات در بخش‌هایی چون کمیسیون های انتخاباتی، سیستم عدلی و قضایی، بخش تدارکات و مالی، مبارزه با فساد و استفاده درست از کمک‌های جامعه جهانی رو به بهبود بوده است.

سرمقاله نویس افزوده که پیشرفت در این موارد توانسته تا حدودی رضایت جامعه جهانی را جلب کند و حکومت از جامعه جهانی نمره قبولی بگیرد ولی در زمینه تامین امنیت و ثبات سیاسی، حکومتداری، حاکمیت قانون و کسب اعتماد عمومی به روندهای دموکراتیک هنوز مشکلاتی وجود دارد که ممکن است در برخی موارد خیلی هم جدی باشد.

نویسنده مدعی است که حکومت توانسته بیش از توقع عمومی در عرصه بین‌المللی موفقیت به دست آورد. به همین خاطر ارزیابی شرکت کنندگان در کنفرانس سام از عملکرد حکومت افغانستان مثبت بوده است. اما مشکلات نیز هم چنان باقی است و بسیاری از کمک های جهانی هنوز به صورت مشروط به افغانستان پرداخت خواهد شد.