روزنامه‌های کابل؛ سه‌شنبه ۱۸ میزان

افغانستان حق نشر عکس Mandegar

شماری روزنامه‌های کابل به یافته‌های دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پرداخته که گفته بود وضعیت آزادی بیان در دوره حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامد کرزی، رئیس جمهوری پشین افغانستان، "بدتر شده است".

روزنامه افغانستان با اشاره به این گزارش نوشته که کامیابی‌های حکومت در بخش‌های حقوقی و قوانین در طی دو سال اخیر برجسته است. قانون دسترسی به اطلاعات، فرمان‌های ریاست جمهوری در زمینه پاسخگو کردن مقام‌ها به رسانه‌ها و تاسیس کمیته مشترک، دستاوردهای بی‌سابقه است.

نویسنده مدعی است که طرزالعمل‌ها و لوایحی که در دو سال اخیر تصویب شده در گذشته وجود نداشته‌است.

سرمقاله نویس افزوده که در کنار این موفقیت‌ها باید پذیرفت که هنوز زمینه‌های اجرا کامل قانون دسترسی به اطلاعات فراهم نشده است. هنوز پاسخگویی درست در اداره‌های دولتی در زمینه اراییه معلومات به شهروندان و رسانه‌ها وجود ندارد. هنوز به بهانه محرمیت اسناد و مدارک دولتی و معلومات هیچ‌گونه پاسخگویی وجود ندارد.

به نظر نویسنده در بخش سیاسی نیز به نظر می‌رسد که حکومت کمترین تاثیر را بر رسانه‌ها داشته و فشارهای سیاسی بر رسانه‌ها در سال‌های اخیر کمتر دیده شده‌است. ممکن است در برخی از محله‌ها و ولایت‌ها اعمال سلیقه از سوی مقام‌های صورت گیرد ولی این گونه موارد بسیار کم شده‌است و ثانیا اراده سیاسی حکومت مبنی بر سانسور و تاثیرگذاری نهادها بر رسانه‌ها وجود ندارد.

سرمقاله نویس افزوده که در بخش اقتصادی نیز حکومت در یک سال اخیر تلاش کرده تا برخی تخفیف‌های را بر تعهدات مالی و مالیاتی رسانه‌ها اعمال کند ولی هنوز هیچ‌گونه حمایت اقتصادی از سوی حکومت برای فعالیت‌های رسانه‌ای صورت نمی‌گیرد.

نویسنده افزوده که هنوز مشکلات فنی فراروی معمای آزادی بیان وجود دارد و اینکه به روشنی سخن بگوییم وجود دارد.

روزنامه ۸صبح نوشته که رسانه‌ها هم‌چنان در معرض انواع تهدیدهای بزرگ و کوچک قرار دارند. حکومت که وظیفه دارد در قبال حفظ امنیت خبرنگاران کاری کند، هیچ‌گاهی اقدام عملی در این رابطه انجام نداده است.

حق نشر عکس Dailyafghanistan

نویسنده این روزنامه افزوده که حکومت هیچ‌گاهی به طور مستقیم رسانه‌ها را مجبور به اعمال سانسور نساخته ولی از تمام ابزار فشار به طور غیرمستقیم استفاده کرده تا رسانه‌ها به خود سانسوری رو بیاورند. ارزیابی‌ها همیشه بخش عمده‌ای از اعمال خشونت بر خبرنگاران را به دولت نسبت می‌دهند.

به نظر نویسنده حکومت‌های محلی در بیرون از پایتخت بیشترین خشونت را بر خبرنگاران اعمال می‌کنند. گاهی دولت با استفاده از ترفند معذرت‌خواهی صوری سعی در پرده‌پوشی خشونت‌ها بر خبرنگاران کرده و گاهی هم بی‌هیچ توجیهی از پی‌گیری آن خودداری کرده‌است.

مقاله نویسد ۸صبح افزوده که با توجه به وضعیت موجود و هم‌چنان ارزیابی‌های نهادهای حامی حقوق رسانه‌ها با تمام ظاهرسازی‌های حکومت در مورد حمایت از آزادی بیان، واقعیت، نشان‌دهنده آن است که حکومت وحدت ملی با تدوین و تصویب قوانین، فقط به گفته‌ا‌ی این مثل عامیانه، سر رسانه‌ها را "از دبه‌ا‌ی خالی چرب کرده" و آزادی بیان هم‌چنان که مغضوب بوده و مانده است.

روزنامه ماندگار نوشته که دفتر "نی" از حکومت وحدت ملی ‌خواسته که با توجه به یافته‌های این پژوهش، در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینه دسترسی به اطلاعات توجه کرده و مطابق قانون؛ آزادی بیان را حمایت کند و از اعمال سانسورو ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری و خودداری نماید.

سرمقاله نویس افزوده که روز گذشته (دوشنبه) رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در دومین نشست تقویت اطلاع‌رسانی در مناطق؛ که با مشارکت سخنگویان حکومت، سخنگویان ولایتی، مسئولان رسانه‌ای شوراهای ولایتی و شهرداری‌ها برگزار شد، گفت که "خبرنگاران و رسانه‌های کشور دقیقاً در خطی قرار دارند که ارتشیان کشور در آن خط هستند، فقط اسلحه شان فرق می‌کند."

به نوشته این روزنامه آقای عبدالله افزوده که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و قانون آن نیز امضا شده، اما در عمل اندکی مشکل دارد که آن هم به همین زودی‌ها حل خواهد شد.

حق نشر عکس 8am