روزنامه‌های کابل؛ چهار‌شنبه ۱۹ میزان/مهر

روزنامه ماندگار حق نشر عکس روزنامه ماندگار

روزنامه‌های امروز کابل، چهارشنبه ۱۹ میزان/مهر به تاثیر تغییرات اقلیمی بر شرایط زندگی در افغانستان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با تولید و چاقاق مواد مخدر و "قوم‌گرایی" در ادارات دولتی پرداخته‌اند.

''تغییرات اقلیمی، خطرناکتر از هراس افگنی است ''

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود از "بی‌توجهی" دولت نسبت به خطرات و پیامدهای اقلیمی در افغانستان، به ویژه خشکسالی، انتقاد کرده و نوشته است: دولت نه خودش در سطح داخلی راهکارهایی را برای کاهش تأثیرات منفی تغییر اقلیم سنجیده و برای آن برنامه ریزی کرده است و نه از عضویت خود در کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد به شکل مؤثر بهره برده است.

این روزنامه از دولت افغانستان خواسته است تا "راهکارهای ملی و بین المللی را برای جبران آسیب ها شناسایی و آن را به زودترین فرصت عملی سازد".

روزنامه ماندگار با اشاره به اینکه "تغییرات اقلیمی خطرناک تر از هراس افگنی استنوشته است: در حال حاضر شماری زیادی از کشورهای جهان بارها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به تفاهمی دست یافته‌اند، اما با آن هم این کشورها را خطر تغییرات اقلیمی تهدید می‌کند.

حق نشر عکس 8AM

شانگهای و افغانستان

فردوس در روزنامه هشت صبح نوشته است: افغانستان نشان داده است که در مبارزه با تروریسم ضد روسی و چینی جدی است. کابل تروریست‌هایی را که می‌خواهند با این کشورها بجنگند، سرکوب می‌کند. افغانستان در چند مورد، تروریست‌های آسیای میانه‏ای را در میدان‌های نبرد بازداشت شده بودند، به کشورهای متبوع‌شان تحویل داد. کابل جنگجویان اویغور جدایی‌طلب را که با چین می‌جنگد، به پکن تحویل داده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از مقام‌های افغانستان بخواهند با عوامل ناامنی همکاری کنند.

نویسنده مقاله با اشاره به تماس های روسیه با گروه طالبان نوشته: به سود روسیه و دیگر قدرت‌های عضو شانگهای است تا با افغانستان همکاری کنند، زیرا ایجاد مشکل برای دولت افغانستان و عبور از رابطه‏ دولت با دولت و برقراری تماس با گروه‌های افراطی خشونت‌طلب، "آینده خوب ندارد".

نویسنده اظهار نظر کرده که: صرف تقویت نهاد دولت می‌تواند جغرافیای افغانستان را در برابر ورود تروریست‌ها و تقویت گروه‌های دهشت‌افگن، بیمه کند. هیچ گروه افراطی خشونت‌طلب، برای منافع یک قدرت دیگر نمی‌جنگد و نیاز است که مقام‌های افغانستان این مسایل را با قدرت‌های تاثیرگذار در سازمان شانگهای مطرح کنند.

'قوم‌گرایی ادارات دولتی'

روزنامه ماندگار در مطلبی نوشته که پدیده قومگرایی در ادارات دولتی چنان "فربه و انبوه" گشته که ممکن است افغانستان "دوباره در مسیر بازگشت به استبداد قومی و خفقان سیاسی" قرار بگیرد.

ماندگار دوره سه ساله حکومت وحدت ملی را با ۱۳ سال حکومتداری حامد کرزی مقایسه کرده و نوشته است: هرچند قومگرایی در دوره حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، نیز وجود داشت اما چیزی به نام "توازن قومی و مشارکت ملی" توانسته بود آن را تخفیف دهد و دقیق در چنین وضعیتی، امیدواری به گذار آهسته اما گام به گام از قوم‌گرایی به ملی‌گرایی به‌میان آمده بود.‌

این روزنامه با اشاره با اینکه گویا "تصمیم گیرنده‌گان اصلی دولت افغانستان نگاه قومی دارند"، هشدار داده: جامعۀ افغانستان به‌شدت دچار شقاق و شکاف شده و ادامۀ این وضع، سقوط و تباهی را به میان می‌آورد؛ اما یگانه راه برای ترمیم تدریجی این وضع و پیش‌گیری از حادثه، نه گفتن به نفاق قومی و هم‌صدایی راستین با "وفاق ملی" است.

حق نشر عکس Getty Images

مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر

محمد اسحاق عارفی در روزنامه افغانستان نوشته: جامعه‏ جهانی باید مبارزه‏ جدی را با تجارت مواد مخدر در دستور کار خود قرار داده و در هماهنگی با افغانستان زمینه نابودی کارخانه‌های تولید مواد مخدر، کشت‌زارهای کوکنار، سران شبکه‌های قاچاق و قاچاقچی‌های بزرگ را فراهم کند.

نویسنده از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خواسته است تا کاروان‌های قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده و با تجارت مواد مخدر که، به گفته او، منبع مهم تمویل تروریسم می‌باشد، برخورد جدی، قاطع و مشروع کند.

نویسنده همچنین خواهان افشای نام اشخاص و "دولت‌های که حامی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر هستند"، شده است.

موضوعات مرتبط