روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۲۲ میزان

افغانستان حق نشر عکس dailyafghanistan

بیشتر روزنامه‌های کابل به استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان پرداخته‌اند.

روزنامه ۸صبح نوشته که پاکستان باید وادار شود که "جهاد" را از سیاست افغانی‌اش بیرون کند. پاکستان نباید ایدیولوژی جهاد را به افغانستان صادر کند. مردم افغانستان خواستار امنیت و آرامش و زند‌گی مسالمت‌آمیز در کنار پاکستان هستند.

نویسنده افزوده که مردم افغانستان نمی‌خواهند با هیچ کشوری دشمن باشند. هیچ تهدیدی از ناحیه‌ا‏ی افغانستان متوجه‏ پاکستان نیست. اگر پاکستان مشکلی با افغانستان دارد و یا فکر می‌کند که منافعش در خطر است باید به صورت متعارف این موضوعات را در کمال رعایت آداب دیپلوماتیک با کابل مطرح کند. پاکستان نباید سیاست امنیتی هند محورش را در قبال افغانستان، با طرح چند نگرانی واهی و واقعی، توجیه کند.

به نظر سرمقاله نویس قدرت‌های بزرگ باید به پاکستان بفهماند که نگرانی‌های واقعی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش را از هم تفکیک کند، از حمایت تروریسم در افغانستان دست بردارد، و نگرانی‌هایش را با کابل مطرح کند. تا زمانی که پاکستان زیر فشار شدید قرار نگیرد، تلاش‌های جهانی برای کمک به افغانستان هم‌چنان پرچالش خواهد بود.

حق نشر عکس 8am

سرمقاله نویس روزنامه ماندگار نوشته که جنگ افغانستان به یک جنگ مرموز، پیچیده و پُر درآمد تبدیل شده و در چنین جنگی، کشورهای زیادی مصروف شده‌اند. در عین حال، تروریسم به عنوان ابزاری برای بازی‌های اطلاعاتی خارجی و نیز به عنوان ابزاری در تعاملات داخلی از طرف برخی از سیاسیون در حکومت در شانزده سال گذشته مورد توجه و استفاده بوده است.

به نظر سرمقاله نویس هرگاه اراده لازم برای سرکوب تروریستان در سطح سیاسی به وجود بیاید و نیز دامن اقتصادی این بازی برچیده شود، در کنار راهبرد جدید آمریکا به عنوان یک اهرم فشار، جنگ در برابر تروریسم به‌زودی به موفقیت می‌رسد. اما به نظر می‌رسد که سیاست چنین نیست و ما در یک فضای پُر از ابهام و سیاهی و در عین حال سودآور برای برخی‌ها می‌سوزیم.

نویسنده افزوده که این وضع باید هرچه زودتر تغییـر کند و مسئولان دولتی افغانستان باید بدانند که افغانستان در ادامه این بازی‌های وحشتناک به غده سرطانی ماندگار برای منطقه تبدیل خواهد شد. اراده لازم سیاسی برای مبارزه با تروریسم با استفاده از راهبرد جدید آمریکا می‌تواند صفحه را به نفع کشـور و مردم تغییر بدهد.

سرمقاله روزنامه ماندگار مدعی است که اگر آمریکا و دولت افغانستان صداقت لازم را در عملی کردن راهبرد جدید در برابر تروریسم داشته باشند، پیروزی در این جنگ حتمی‌ است و سیاست‌مداران مسئول در افغانستان باید آن را دنبال کنند.

نویسنده روزنامه دولتی انیس افزوده که برای اولین بار در۱۶ سال گذشته، آمریکا یکی از مطالبات افغانستان را در چارچوب یک راهبرد تازه و جدی برآورده ساخت و پاکستان که نزد آمریکا از پرستیژ خاصی برخوردار بود، برای نخستین بار آنرا حامی تروریسم عنوان کرد و در مقابله پاکستان دو راه قرار داد؛ یا با آمریکا همکاری کند و از این همکاری مانند گذشته منفعت ببرد و یا با حمایت خود از گروه‌های تروریستی ادامه دهد و تبدیل به یک بازنده شود.

حق نشر عکس dailyafghanistan

نویسنده افزوده که حالا پرسش عمومی از کسانیکه راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را، پیام جنگ می‌دانند و نقش پاکستان را در آوردن صلح اثرگذار می‌خوانند، این است که چه راه و چه راهبرد باید مدنظر گرفته شود که این جنگ به بن بست کشیده شده که بیشترین خسارت آنرا مردم بی‌دفاع، غیرنظامی و دور از سیاست افغانستان متقبل می‌شوند، به پایان برسد.

نویسنده پرسیده که آیا به نظر این بزرگان حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کاری‌اش بخاطر برقراری صلح به پاکستان و آنهم نزد نظامیان آنکشور مراجعه نکرد؟ آیا حکومت وحدت ملی در مجالس ملی و بین‌المللی، کشورهای منطقه را به اجماع منطقوی علیه تروریسم دعوت ننمود؟ آیا کابل بارها تاکید نکرد که با پاکستان صلح می‌کند؟ آیا این حکومت همواره از گروه های مخالف مسلح نخواست که دروازه صلح بر روی آنها باز است.

روزنامه افغانستان‌ما نیز نوشته که پاکستان هرگز به طور کامل نه دوست آمریکا بوده و نه دشمن آن است. تقریباً همانند آمریکا همیشه به دنبال تامین منافع ملی خود بوده‌است. این منافع گاهی موافق با منافع آمریکا بوده و گاهی مخالف آن.

به نظر مقاله نویس آنچه که در حال دگرگونی است، چگونگی بیشتر شدن روزافزون ناراحتی و عصبانیت نظامیان پاکستان در مورد نقش آمریکا در افغانستان است. این گمان که پاکستان بیشتر از این از موقف آمریکا در افغانستان فاصله خواهد گرفت و شاید از رابطه رو به رشد خود با چین به عنوان اهرم فشار استفاده کند، به طور روزافزون تقویت می‌شود.

نویسنده مدعی است که این بدان معنا نیست که پاکستان فعالانه در پی سبوتاژ کردن منافع آمریکا در افغانستان خواهد بود. اما این احتمال هم وجود ندارد که پاکستان آمریکایی‌ها را در جنگی که به ضرر این کشور تمام می‌شود، حمایت کند.