روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه سوم عقرب

افغانستان حق نشر عکس dialyafghanistan

سفر رئیس جمهوری افغانستان به هند و ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و کشورهای منطقه از موضوعات مهم روزنامه‌های امروز، چهارشنبه، سوم عقرب/ آبان کابل هستند.

روزنامه ۸صبح با اشاره به سفر رئیس‌جمهورغنی به هند و دیدارش با مقام‌های ارشد هند، افزوده که این نشان دهنده‌ای گسترش روابط کابل با دهلی‌نو است.

سرمقاله نویس با اشاره به سفر همزمان آقای غنی و تیلرسون به دهلی جدید نوشته که این نشان می‌دهد که یک محور نانوشته میان افغانستان، هند و آمریکا شکل گرفته است. هدف این محور مبارزه با "تروریسم"، محو پایگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی "تروریسم" و اتصال کل منطقه به هم‌دیگر است.

نویسنده افزوده که انتظار افغانستان و هند این است که آمریکا پیام واضح به پاکستان بدهد. انتظار متحدان منطقه‌ای آمریکا این است که وزیر خارجه‌ای آمریکا به پاکستان بگوید که استراتژی واشنگتن شوخی نیست و اگر ارتش پاکستان خودش را با این استراتژی عیار نکند، خیلی چیزها را از دست می‌دهد.

روزنامه ماندگار نوشته که بعد از ورود وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، مقام‌های این کشور استقبال سردی از او به عمل آوردند.

حق نشر عکس 8am

براساس این نوشته ماندگار آقای تیلرسون گفته که روابط آمریکا با پاکستان مشروط به همکاری‌های آن کشور در روند صلح افغانستان خواهد بود.

روزنامه ماندگار از آقای تیلرسون نقل قول کرده "ما خیلی درخواست مشخصی از پاکستان داشته‌ایم تا آن‌ها از حمایتی که برای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در آن کشور فراهم می‌کنند، دست بردارند. طوریکه گفته‌ایم، در تمامی استراتژی، این شرط‌‌ها در اولویت قرار دارند. بناء روابط ما با پاکستان بر اساس اقدام آن‌ها در مواردی که برای ما مهم است، مشروط خواهد بود."

به نوشته این روزنامه وزیر خارجه آمریکا همچنان افزوده که کشاندن طالبان به میز مذاکره توسط پاکستان نیز از شرط‌های واشنگتن با اسلام‌آباد است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان ما نیز نوشته که پس از یاس و ناامیدی مقام‌های کشور از صداقت و همکاری پاکستان در مبارزه موثر با "تروریسم" و توسعه روابط تجاری و امنیتی، زمینه ای بیشتر برای تقویت همکاری ها با هند فراهم شد. در دو سال اخیر سطح همکاری ها با هند بیشتر شده و مناسبات دو کشور بیش از گذشته گسترده تر و عمیق تر گردیده است.

نویسنده معتقد که یکی از دلایل رابطه با هند ناگزیری‌هایی است که افغانستان را مجبور می‌سازد تا بدون نگاه به پاکستان و احیانا واکنش‌های آن کشور، به عنوان یک کشور مستقل، ضمن پایبندی به اصول روابط بین‌الملل، منافع ملی را در روابط خارجی خود دنبال کند. چنانچه منافع افغانستان در تقویت روابط با کشور هند وابسته باشد، این کشور حق خود بداند که با آن کشور همکاری بیشتر داشته باشد.

حق نشر عکس dailyafghanistan

نویسنده افزوده که نگرانی هایی که در این ارتباط وجود دارد، برهم خوردن توازن در روابط هند و پاکستان است که ممکن است، افغانستان را به سمت حوادث و رویدادهای ناخواسته و پیش بینی ناشده ای سوق دهد که مدیریت آن برای کشور مشکل و خسارتبار باشد.

روزنامه دولتی انیس نوشته که سفر وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان ز مانی انجام می‌شود که افغانستان روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد و شاهد تشدید حمله‌های "تروریستی" است. ادامه این وضعیت نهایتا برای مردم افغانستان اسفبار و غیر قابل پذیرش است.

سرمقاله نویس افزوده که با عملکرد پاکستان، آمریکا باید در زمینه اجراء راهبرد جدیدش در قبال افغانستان و آسیای جنوبی صرف با سفر سران آمریکا به آن کشور بسنده نکند، بلکه این کشور را با تعزیرات اقتصادی و فشارهای مضاعف سیاسی وادار سازد تا اسلام آباد در امر مبارزه با هراس افکنی و برچیدن لانه‌های تروریسم در آن کشور، در عمل صداقت نشان دهد، زیرا ادامه تنش‌های نظامی، یارگیری‌های سیاسی و افزایش حملات تروریستی در افغانستان، عواقب ناگواری در قبال خواهد داشت و منطقه را به رقابت کشورهای قدرتمند مبدل خواهد ساخت.

روزنامه آرمان ملی نوشته که هندی‌ها در دوره جدید که دمکراسی و نظام نوپا در افغانستان شکل گرفت، با توجه به مشکلات افغانستان، صد ها میلیون دلار را در زمینه‌های مختلف به کابل کمک کرده و هنوز این روند ادامه دارد.

سرمقاله نویس مدعی است که "حکومت هند، در حالی که پاکستانی‌ها کشور ما را به ویرانه مبدل کرده‌اند و همه روزه تروریست و دهشت افکن پرورش داده به این سرزمین می‌فرستد تا مردم ما را به بهانه‌های گوناگون به خاک و خون بکشند، افغانستان را کمک می‌کند تا بر مشکل جاری پیروز گردد."

نویسنده افزوده که از این جهت سفر دوستانه رئیس جمهوری افغانستان به هند از منظرهای مختلف دارای اهمیت است و می‌تواند اثرات مثبت و چشم گیری در زمینه‌های ثبات و امنیت داشته باشد.