روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۱۵ قوس

افغانستان حق نشر عکس Mandegar

روزنامه‌های کابل روابط میان کابل-اسلام آباد را در ایجاد ثبات در افغانستان مهم دانسته و نوشته‌اند که جامعه جهانی نباید بیش از این با کشور پاکستان مدارا کنند.

روزنامهنوشته که نیاز است جامعه‌ا‌ی جهانی از سیاست مداراجویی با پاکستان فاصله بگیرد. ریسک این سیاست بسیار زیاد است، اما راه دیگری وجود ندارد. دوام سیاست مداراجویی هیچ چیزی را در جنگ افغانستان تغییر نمی‌دهد.

سرمقاله نویس معتقد است چیزی که واقعاً تغییر می‌آورد، توقف حمایت استراتژیک پاکستان از طالبان است. آمریکا باید به هرشکلی که شده، وضعیت را به‌‌ همان سمت ببرد.

به نظر نویسنده افغانستان‌ دارایی دولت مدرن، هیچ تهدیدی برای پاکستان نیست. اگر پاکستان نگرانی دارد، باید آن را با کابل از جایگاه یک دولت مسئول در میان بگذارد. توجیه حمایت از طالبان زیر نام پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی منطق ندارد.

روزنامه آرمان ملی نوشته که "پاکستان مهد تربیت و آموزش تروریست‌ها شده و همه ساله، هزاران تروریست آموزش دیده از آنجا به افغانستان گسیل می‌شوند تا آتش جنگ‌ها را مشتعل نگهدارند و این سرزمین را به خاک و خون بکشند."

سرمقاله نویس افزوده که پاکستانی‌ها هیچگاه نمی‌پذیرند که "تروریست" پروری می‌کنند، چنانچه به تازه‌گی مقام‌های پاکستانی در دیدار با معاون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد اظهار داشته‌اند که تروریست‌ها از داخل خاک افغانستان و هند نیز علیه پاکستان دست به حملات می‌زنند.

نویسنده آرمان ملی معتقد است که پاکستانی‌ها جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می‌برند و بد بختانه جنگجویان این جنگ را، شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند که درکنارشان عدةای زیادی از افراط گرایان از خاورمیانه، آسیای میانه و پاکستانی هم حضور دارند.

روزنامه افغانستان ما نوشته که پاکستان هم اکنون خود را در انزوای مطلق احساس می‌کند و تزلزل جایگاه این کشور در عرصه بین‌المللی به خصوص در طی یک سال گذشته بیانگر همین مدعا است.

حق نشر عکس 8am

به نظر سرمقاله نویس افغانستان توانسته طی دو سال گذشته گام‌های عملی در راستای تثبیت جایگاه بین‌المللی افغانستان و انزوای پاکستان گام بر دارد.

نویسنده معتقد است که عملکرد دو سال اخیر افغانستان در عرصه بین‌المللی به طور غیر مستقیم توانسته‌است، مواضع پاکستان را تضعیف کند. اما باید اذعان کنیم که به صورت مستقیم نتوانسته‌ایم پاکستان را با محدودیت‌های جدی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه سازد.

سرمقاله نویس افزوده که اکنون زمان آن فرا رسیده که افغانستان علاوه بر تلاش‌های غیر مستقیم برای به انزوا کشاندن این کشور، به طور مستقیم نیز وارد عمل شده و در مجامع جهانی علیه کشور اقامه دعوا کند. زیرا بر کسی پوشیده نیست که پاکستان تنها کشوری است که به طور علنی برای "تروریست‌ها پناهگاه‌های امن ساخته و هم چنین از آن‌ها حمایت می‌کند.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که یک مقام پاکستانی گفته از ۱۲۸ حمله‌ای که در خاک پاکستان صورت گرفته، ۱۲۵ مورد آن در افغانستان سامان یافته است.

به نظر نویسنده پاکستان روزگاری طالبان را برای به کنترل در آوردن افغانستان ایجاد کرده بود، ولی امروز خود از دامن همین طالبی که همچنان ابزار دست دستگاه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان است، نیش می‌خورد و از مناطق زیر کنترل این گروه، عملیات‌هایی علیه پاکستان سامان داده می‌شود.

سرمقاله نویس معتقد است که امکان ندارد پاکستان در آینده از چنین حملاتی مصون بماند، فقط یک راه پیشنهاد می‌شود و آن باز کردن مسیری برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات است. این مسیر به اراده پاکستان، قابلیت گشایش را دارد؛ زیرا گروه طالبان به دندان دردناک و کرم‌خورده‌ای برای پاکستان تبدیل شده است که کشیدن آن شاید ترسناک به نظر آید اما مسلما پس از آن، نشاط و راحتی فراوانی نصیب صاحبش می‌شود.

حق نشر عکس daily afghanistan