روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۱۹ جدی

روزنامه

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی زمانی آغاز می‌شود که رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در مورد هویت ملی و چگونگی توزیع شناسنامه‌ها به دست آید.

او دیروز در جلسه شورای وزیران افغانستان گفت که بحث‌های مهمی در این راستا در کشور جریان دارد و مهمترین مساله در توزیع شناسنامه الکترونیکی حفظ وحدت مردم افغانستان است که نباید بخشی از مردم خود را در آن نبینند.

جنجال‌های توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، محاکمه دو معاون پیشین وزارت کشور افغانستان به اتهام فساد و اظهارات تازه در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان، مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۹ جدی/دی کابل است.

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که "متاسفانه که هم رئیس جمهوری وهم رئیس اجرایی نتوانستند جنجال‌های قومی درباره قانون ثبت احوال نفوس را حل کنند و هر دو رهبر در کنترل احساسات قومی طرف‌داران خود ناکام ماندند."

۸‌صبح نوشته که رئیس جمهوری سه سال پیش قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد اما زیر فشار برخی از متحدان انتخاباتی خود که افکار برتری‌طلبانه قومی دارند، کوتاه آمد و یک فرمان تقنینی صادر کرد تا در قانون ثبت احوال نفوس تغییر بیاید اما تعدیل قانون با مخالفت کسانی مواجه بود که عمدتا متحدان انتخاباتی رئیس اجرایی بودند.

۸‌صبح افزوده که اگر رئیس جمهوری در مقابل شوونیست‌های قومی می‌ایستاد، گپ به این‌جا نمی‌کشید. رئیس اجرایی هم می‌توانست با تاکید روی معنای قانونی افغان، هوادارانش را قناعت دهد.

۸‌صبح نوشته که نگرانی عمده این است که این بحث‌ها بدل به تقابل خونین و فزیکی شود. افغانستان تجربه این نوع درگیری‌ها را در تاریخ نزدیک خود دارد.

روزنامه ماندگار نیز می‌نویسد که وقتی به اصل مساله توجه صورت گیرد، می‌توان به‌ساد‌گی فهمید که چنین بحثی نیاز به جنجال‌های فعلی نداشت و می‌شد به‌آسانی برای آن راه‌حل منطقی، قانونی و عرفی سراغ کرد اما موضوع به مساله بنیادی و مناقشه‌آمیز تبدیل شده که حالا حتا له و علیه آن سخن گفتن هم می‌تواند تبعات ناخوشایندی داشته باشد.

ماندگار افزوده که راه ساده این است که بینیم دیگران با چنین قضیه‌ای چگونه برخورد کرده‌اند. "ما نخستین مردمان جهان نیستیم که می‌خواهیم شناسنامه داشته باشیم."

ماندگار نوشته که "بدون شک وضعیت فعلی دیرزمانی دوام نمی‌آورد و به‌زودی هدف‌های غیرملی کسانی که به بهای نابودی افغانستان در پی انحصار قدرت هستند، برملا می‌شود."

محاکمه مقامات به اتهام فساد اداری

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله اعلان کرده که دو معاون پیشین وزارت داخله را به ۱۸ و ۳۶ ماه حبس محکوم کرده است.

اطلاعات روز نوشته که مبارزه عملی با فساد کما این که در مورد مقامات ارشد وزارت داخله صورت گرفت، می‌تواند این باور را تغییر بدهد و اعتبار و حیثیت مقامات حکومتی و دولت را اعاده کند.

اطلاعات روز به وجود فساد در وزارت داخله/کشور اشاره کرده و افزوده که برخورد با مقامات ارشد و فاسد در این نهاد مشروط به این‌که فراگیر و قانون‌مند باشد، به تأمین نظم و امنیت و اعاده اعتبار حکومت در میان مردم کمک خواهد کرد.

رهبران طالبان در افغانستان

روزنامه افغانستان ما می‌نویسد که در این روزها اظهارنظرهای غیرمسئولانه و به فراموشی سپردن منافع ملی در ادبیات و موضع گیری‌های سیاستمداران و سیاست ورزان کشور رایج شده است.

افغانستان نوشته که سید حامد گیلانی که با استفاده از جایگاه پدرش که رئیس متوفی شورای عالی صلح است، می‌خواهد وارد معادلات سیاسی کشور شود، گفته که رهبران طالبان در خاک افغانستان حضور دارند و در پاکستان نیستند در حالی که بارها مسئولان عالی رتبه کشور اظهار داشته‌اند که رهبران طالبان در خاک پاکستان حضور دارند.

افغانستان افزوده که گیلانی گفته که افغانستان همانطور که وطن دولت و نیروهای دولتی است، وطن طالبان نیز هست. "نفس گفته سید حامد گیلانی به عنوان یک ادعا چندان جای تعجب ندارد. اما آن چه در گفته های آقای گیلانی اهمیت دارد، نوعی دفاع و قباحت زدایی و جانبداری آشکار از طالبان است."

افغانستان می‌نویسد که "این اظهارات و نمونه‌های مشابه آن نشان می‌دهد که اغلب کنش‌ها و واکنش‌های سیاستمداران افغانستان معطوف به منافع شخصی و حزبی است و در نهایت معطوف به جیب‌شان است."